סיכומים בנושא מצב סוציואקונומי להורדה

סיכומים של מאמרים אקדמיים בנושא מצב סוציואקונומי

חיפוש במאגר הסיכומיםשם המאמר

מספר המילים בסיכום

מחיר הסיכום

להורדת הסיכום

אופן חלוקת עבודות משק הבית בגרמניה ובישראל

1606

₪42

דיון מחודש בתיאוריית ההטמעה לאור עידן חדש של הגירה

2296

₪42

אותנטי, ספידי והיברידי: ייצוגי האוכל הסיני והגלובליזציה התרבותית בישראל

969

₪42

חקר המושאות (סוגסטיביליות) של הילד/ה: דברים שיש לדעת לפני שמראיינים ילד/ה

4111

₪42

התרומה של המעמד החברתי והתמיכה המשפחתית להחלטות קריירה של תלמידי מכללות, המסוגלות העצמית שלהם וציפיותיהם להצלחה מקצועית

2155

₪42

תקצוב דיפרנציאלי בחינוך

528

₪42

אינטנסיביות העבודה של מתבגרים, ביצועים בבית הספר, ושימוש בחומרים: ההשפעה של מוצא אתני וסטטוס סוציו-אקונומי

1759

₪42

שכונות ופשע אלים: ניתוח היררכי של יעילות הקולקטיב

514

₪42

פעילויות אוריינות בבית והשפעתן על כישורי אוריינות מוקדמים

671

₪42

תיווך האם בפעילות כתיבה של ילדים צעירים: מבט חברתי-תרבותי

928

₪42

אוריינות מוקדמת בקרב ילדי גן דוברי ערבית: התפקיד של המצב הסוציואקונומי, סביבה אוריינית בבית ושל תיווך כתיבה על ידי האם

653

₪42

השפעות סביבתיות על התפתחות שפה בקרב ילדים נורמליים לעומת ילדים בסיכון גבוה

538

₪42

המשקל בעת הלידה מנבא את גיל הווסת הראשונה

353

₪39

לא מצאת את הסיכום שחיפשת? באפשרותך להזמין סיכום ספיישל