התרומה של המעמד החברתי והתמיכה המשפחתית להחלטות קריירה של תלמידי מכללות, המסוגלות העצמית שלהם וציפיותיהם להצלחה מקצועית

סיכום בעברית בהיקף 2155 מילים, של המאמר:

Metheny, J., & Mcwhirter, E. H. (2013). Contributions of social status and family support to college students’ career decision self-efficacy and outcome expectations. Journal of Career Assessment, 21(3), 378-394.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
התרומה של המעמד החברתי והתמיכה המשפחתית להחלטות קריירה של תלמידי מכללות, המסוגלות העצמית שלהם וציפיותיהם להצלחה מקצועית
Metheny & McWhirter, 2013

תקציר
מטרת המחקר הייתה להבין טוב יותר את התפקידים של מעמד חברתי ותמיכה משפחתית בקבלת החלטות קריירה של מבוגרים צעירים בקולג'. בדקנו החלטות קריירה של המסוגלות העצמית וציפיות לגבי תוצאות הקשורות לקריירה במדגם של 270 גברים ונשים שהיו סטודנטים לתואר ראשון. משתנים מנבאים כללו את המצב הסוציו-אקונומי של משפחת המוצא הגרעינית, מעמד חברתי נתפס, תמיכת משפחה נתפסת, ואינטראקציות מכוונות הקשורות לקריירה של משפחה. המדגם פוצל באופן רנדומלי למדגם כיול ומדגם אימות(תיקוף). בהתבסס על ניתוח נתיבים עם מדגם הכיול, המודל המשוער שונה, ונעשה ניתוח רב קבוצתי לבדיקת אינווריאנטיות (עקרון ההשתנות) למודל המתוקנן. התוצאות של מחקר זה מצביעות על כך שגם המצב משפחתי והתמיכה המשפחתית קשורות לתוצאות חברתיות קוגניטיביות בהתפתחות קריירה. השלכות על מחקר והפרקטיקה נידונו.

מבוא
משפחת המוצא הגרעינית זוהתה כגורם חשוב שמשפיע על התפתחות קריירה. המשפחות מספקות את הסביבה שבה תפקידי עבודה, ערכים, ציפיות ושאיפות מועברים ונוצרים על ידי הילד. חוקרים מצאו שמשפחת המוצא הגרעינית היא חלק חיוני של ההקשר שבו החלטות קריירה נעשות ונקבעות. שורה של משתני הקשר משפחתיים נמצאה קשורה להתנהגות המקצועית של בני נוער, כולל מצב סוציו אקונומי (SES), מבנה משפחתי (למשל, סטטוס של הורה יחיד), עיסוק של הההורים ורמת השכלה, מודלים לחיקוי, תמיכה, צורת האינטראקציה בתוך המשפחה, וציפיות ההורים לגבי הישגים. במחקר הנוכחי, אנו בחרנו להתמקד בתפקיד ובאינטראקציה בין מצב חברתי ותמיכה משפחתית.

מצב חברתי
מצב סוציו אקונומי (SES) של המשפחה קשור למספר משתנים בפיתוח קריירה. אנשים מרקע סוציו אקונומי נמוך נוטים להיות בעלי שאיפות תעסוקתיות וחינוכיות נמוכות. כמו כן, למצב הסוציו אקונומי יש השפעה חזקה על הישגים תעסוקתיים וחינוכיים. התבגרות וגדילה במשפחות בעלות מצב סוציו אקונומי נמוך קשורה לרמות גבוהות יותר של מחסומים נתפסים בתחומים של השכלה וקריירה וכן, רמות נמוכות יותר של מסוגלות עצמית הקשורות לקריירה, וציפיות נמוכות עבור הישגים אקדמיים.
לפי מודל ה- DSI (Concept of Differ entail Status Identity) סטטוס חברתי מוגדר בתור היחס המייצג את הנגישות לשלושה מימדים: משאבים כלכליים (הכנסה, עושר, ביטחון כלכלי), יוקרה (הערכה חברתית ברמות שקשורות ליוקרה תעסוקתית, קשרים חברתיים, הרגלי צריכה) וכוח (שליטה בערכים חברתיים דרך השתתפות פוליטית, יכולת להשפיע על מדיניות ציבורית, גישה לתגמולים ממשלתיים). לאדם יכולות להיות רמות שונות של גישה לכל אחד משלושת הממדים הללו, וכל מימד תורם למעמדו החברתי היחסי שלו או שלה, המדגיש את האופי הרב ממדי של המעמד החברתי. מספר מחקרים ביססו את הקשר בין ה-DSI ותוצאות שקשורות למשתנים של קריירה. חוקרים מצאו שגישה נתפסת גבוהה למשאבים כלכליים וחברתיים הייתה קשורה לרמות גבוהות של תחושת המסוגלות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^