התפקיד של מוטיבציה, תמיכה הורית ותמיכת חברים בהצלחה אקדמית של סטודנטים בני מיעוטים, שהם דור ראשון במשפחתם בהשכלה גבוהה

סיכום בעברית בהיקף 1883 מילים, של המאמר:

Dennis, J. M., Phinney, J. S., & Chuateco, L. I. (2005). The role of motivation, parental support, and peer support in the academic success of ethnic minority first-generation college students. Journal of College Student Development, 46(3), 223-236.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
התפקיד של מוטיבציה, תמיכה הורית ותמיכת חברים בהצלחה אקדמית של סטודנטים בני מיעוטים, שהם דור ראשון במשפחתם בהשכלה גבוהה
Dennis et al., 2005

תקציר
תפקידם של מאפייני מוטיבציה אישיים וסביבה חברתית תומכת בתוצאות המכללה, נבדקו במחקר אורך שנעשה על 100 סטודנטים ממיעוט אתני, דור ראשון ללימודים במכללה. מוטיבציה אישית /לקריירה המניעה ללימודים במכללה בסמסטר הסתיו נמצאה כמנבא חיובי וחוסר בתמיכת עמיתים נמצא כמנבא שלילי להסתגלות למכללה בסמסטר האביב העוקב. חוסר בתמיכת עמיתים ניבא גם ממוצע ציונים נמוך בסמסטר אביב.

סקירת ספרות
המחקר התמקד בסטודנטים, מקבוצות מיעוטים, שהם דור ראשון ללימודים במכללה. קבוצה זו מגודרת כקבוצה בסיכון שיש לה ביצועים אקדמיים נמוכים ושיעורי נשירה גבוהים יותר מאשר תלמידים אחרים בדרך כלל. חוקרים מצאו שסטודנטים שהם דור ראשון ללימודים אקדמיים ללא קשר לקבוצת המוצא, מגיעים פחות מצוידים למכללה עקב הכנה לימודית נמוכה בתיכון ודרוג נמוך של חשיבה קריטית לפני הכניסה למכללה. הספרות מראה שלתלמידי הדור הראשון במכללה בדרך כלל חסרה עזרה מהמשפחה בכל הקשור למשימות אקדמיות, חסר להם ידע אודות המערכת האוניברסיטאית, חסרים לכם כישורים אישיים וכן תמיכה חברתית. לתלמידי דור ראשון מקבוצת מיעוטים ישנם אתגרים נוספים כמו לדוגמה הציפייה התרבותית למלא את המחויבות למשפחה נמצאת בקונפליקט עם המחויבות והאחריות ללימודים במכללה.
המחקר מתבסס על התיאוריה האקולוגית. בהתייחס לתיאוריה האקולוגית, התפתחות היא תוצאה של אינטראקציה בין מאפיינים של האדם לבין הסביבה במהלך חייו של אדם. בהתייחס לסטודנטים במכללה, הצלחה בלימודים הוא פונקציה של שניהם: המאפיינים אישיים כגון יכולת נפשית, כישורים אקדמיים, מוטיבציה ומטרות, והמאפיינים של הסביבה, אשר יכולים להיתפס כמערכת של מבנים מקוננים תלויים זה בזה. בבחירת היבטים של האדם והסביבה למדידה עבור המחקר הנוכחי, נכללו משתנים שאינם קוגנטיבים שנראו כחשובים לסטודנטים ממיעוט אתני שהם הראשונים ממשפחתם אשר לומדים במכללה. למרות שמאפייני רקע כגון מין , מוצא אתני , מצב סוציו אקונומי ,וממוצע הציונים בתיכון צפויים להיות קשורים לתוצאות המכללה המטרה של המחקר הייתה לחקור את המידה שבה למאפיינים אישיים של תלמידים , במיוחד את המוטיבציה שלהם ללמוד במכללה, וגורמים קונטקסטואלים, דהיינו, הזמינות של תמיכה חברתית ממשפחה וחברים, כמשפיעים על הישגים במכללה מעל ומעבר להשפעות של מאפייני רקע אלו. המוטיבציה ללמוד במכללה יכולה להיות קשורה גם לסיבות האישיות וגם לדאגות הקולקטיביות. מניעים אישיים מבוססים על עניין אישי , סקרנות אינטלקטואלית, ורצון להשיג קריירה מתגמלת. מניעים...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^