תנאי שימוש באתר

1. תנאי שימוש

1.1. השימוש באתר ובמידע המוצג בו הוא למטרות אישיות, אקדמיות או מחקריות בלבד. אין לעשות באתר או במידע המופיע בו כל שימוש מסחרי.

1.2. השימוש באתר ובמידע המוצג בו הוא על אחריות המשתמש בלבד, אשבר-עיינות בע"מ (להלן: מפעילת האתר) אינה אחראית על כל נזק שייגרם בקשר עם שימוש באתר.

1.3. אין להעתיק מידע המופיע באתר, לשמור אותו באמצעים אלקטרוניים או אחרים, או להעבירו לאחר, למעט שימוש הוגן ובכפוף לכל דין.

2. רכישת סיכומים

2.1. מפעילת האתר אינה אחראית לכל היבט של תוכן הסיכומים, לרבות רמתם והתאמתם למקור. אחריותה של מפעילת האתר מתמצה בשליחת הסיכום לדוא"ל שסיפק הלקוח בעת הרכישה.

2.2. מובהר כי הרכישה היא של רישיון השימוש בסיכומים, ולא של זכויות היוצרים. השימוש הוא אישי ואיננו ניתן להעברה. הרוכש מתחייב שלא לפרסם, להעביר או למכור את קובץ הסיכום או חלקים ממנו.

2.3. השימוש בסיכומים על אחריות הרוכש בלבד, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש בסיכום.

2.4. כיוון שמדובר במוצר מידע, אין אפשרות להחזר כספי לאחר הרכישה, בכפוף לכל דין.

3. תקלות

3.1. ככלל, הסיכומים נשלחים מיידית עם ביצוע הרכישה. במקרה של תקלה במערכת השליחה, מפעילת האתר מתחייבת לשלוח את הסיכום ידנית בתוך שלושה ימי עסקים. מובהר כי מפעילת האתר איננה אחראית על תקלות בשרת הדוא"ל של הנמען.

3.2. מפעילת האתר איננה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מתקלה טכנית בשרתיה, בחיבור האינטרנט, בשרת הדוא"ל וכיו"ב.

4. פרטיות ואבטחת מידע

4.1. מפעילת האתר איננה שומרת פרטי כרטיסי אשראי של לקוחותיה.

5. כותרות

5.1. הכותרות במסמך זה הן לנוחות בלבד ולא לפרשנות.