הבדלים בהתפתחות קריירה ובתפקוד אישי בין סטודנטים עובדים לסטודנטים שאינם עובדים

סיכום בעברית בהיקף 1740 מילים, של המאמר:

Creed, P. A., Patton, W., & Hood, M. (2010). Career development and personal functioning differences between work-bound and non-work bound students. Journal of Vocational Behavior, 76(1), 37-41.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
הבדלים בהתפתחות קריירה ובתפקוד אישי בין סטודנטים עובדים לסטודנטים שאינם עובדים
Creed et al., 2010

תקציר
נחקרו 506 תלמידי תיכון אוסטרלים על התפתחות קריירה (חקירה, תכנון, ידע עבודה, קבלת החלטות, הססנות), תפקוד אישי (רווחה נפשית, הערכה עצמית, סיפוק מהחיים, סיפוק מבית הספר) ומשתני רקע (השכלת הורים, הישגים בבית הספר). נבחנו הבדלים בקרב 3 קבוצות: **העובדים, המכללה והאוניברסיטה. קבוצת העובדים היו בעלי התפתחות הקריירה ותפקוד אישי הכי נמוכים, קבוצת האוניברסיטה השיגו את הציונים הכי גבוהים וקבוצת המכללה השיגו ציונים שנעו בין שתי הקבוצות הנ"ל. אפילו לאחר נטרול משתני הרקע השכלת ההורים והישגים בבית הספר קבוצת העובדים השיגה את הציונים הנמוכים ביותר. התוצאות מציעות כי מתקיימת מערכת יחסים בין התפתחות קריירה ותפקוד אישי בקרב תלמידי תיכון.
**המושג work bound students מתייחס לתלמידים שמעוניינים להתחיל לעבוד לאחר התיכון. קבוצה זו תקרא קבוצת העובדים. College bound students מתייחס לתלמידים המעוניינים ללמוד במכללה לאחר התיכון, קבוצה זו תקרא קבוצת המכללה. University bound students מתייחס לתלמידים המעוניינים ללמוד באוניברסיטה לאחר vתיכון, קבוצה זו תקרא קבוצת האוניברסיטה.

מסגרת תיאורטית
44% מתוך הנושרים מבית ספר מתכננים להיכנס מיד לתוך שוק העבודה. מחקרי עבר מצאו כי קבוצה זו, הנקראת קבוצת העובדים הם הרבה פעמים חסרי כישורים תעסוקתיים ולכן סיכוייהם למצוא עבודה נמוך. כמו כן נמצא כי הם בעלי סיכוי גבוה לעבוד בעבודה הדורשת כישורים נמוכים וששכרה נמוך. ממצאים אלה מבדילים את קבוצת העובדים מקבוצות המכללה והאוניברסיטה. נוסף להבדלים אלה, נמצא כי הישגיהם הלימודיים נמוכים, הם מגיעים לרוב ממעמד סוציו אקונומי נמוך, יש להם פחות מקורות פיננסיים משל עצמם ופחות תמיכה פיננסית ממשפחותיהם, הם גם שונים במטרות ושאיפות חייהם, לוקים בחסר בכל הנוגע למודל ללימודים גבוהים, ובעלי הערכה עצמית נמוכה. מעבר לתובנות הללו, מעט ידוע על חוויות התפתחות הקריירה שלהם וצרכיהם. המחקרים המעטים שעסקו בנושא, מצאו כי קבוצת העובדים חסרה במטרות מקצועיות ומסוגלות עצמית ומתרכזת בעיקר בהשגת עבודה.
המחקר הנוכחי מבקש להוסיף להבנה בהתפתחות קריירה של קבוצות העובדים בהקשר של קבוצת הלומדים במכללה / אוניברסיטה.
המחקר בחן את ההבדלים בין שלוש הקבוצות במדדים של חקירת קריירה, תכנון קריירה, ידע עבודה, קבלת החלטות, והחלטיות בקריירה....

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^