מחקר-תוצאה של קורס קריירה קונסטרוקטיביסטי בבחירת קריירה, מסוגלות עצמית, וחוסר החלטיות

סיכום בעברית בהיקף 1665 מילים, של המאמר:

Grier‐Reed, T. L., & Skaar, N. R. (2010). An Outcome Study of Career Decision Self‐Efficacy and Indecision in an Undergraduate Constructivist Career Course. The Career Development Quarterly, 59(1), 42-53.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
מחקר-תוצאה של קורס קריירה קונסטרוקטיביסטי בבחירת קריירה, מסוגלות עצמית, וחוסר החלטיות
Grier‐Reed & Skaar, 2010

תקציר
מחקר זה בחן את ההשפעות של קורס קריירה קונסטרוקטיביסטי. שיטת לימוד קונסטרוקטיביסטית מתמקדת בביצועים וההבנה של התלמיד ולא במדידת מיומנויות וידע. הגישה הזו מנצלת את מה שהתלמיד כבר יודע, ומאפשרת לבנות חוויות לימוד אישית הנוצרת משלוב ובנייה על הידע הקודם. החוקרים השתמשו במערך מחקר של לפני-אחרי על מנת להעריך את ההעצמה (שתופעלה באמצעות שאלון מסוגלות עצמית בקבלת החלטות מקצועיות), והססנות בקריירה, אצל 82 תלמידי קולג' ממוצאים אתניים שונים באוניברסיטה גדולה באזור המערב התיכון של ארה"ב. ניתוח הנתונים נעשה באמצעות ניתוח שונות רב משתני. התוצאות הראו שהסטודנטים דווחו על עלייה משמעותית במדד ההעצמה אך לא על ירידה במדד ההססנות בקריירה. בנוסף לחשיפת קשר שונה בין העצמה להססנות מהמקובל בספרות, תוצאות המחקר מצביעות על הפוטנציאל הגלום בפיתוח קריירה קונסטרוקטיביסטית בהעצמה של סטודנטים בקולג' ממוצאים אתניים שונים.

מבוא
אנו חיים בעידן של שינויי מתמיד. תושבי ארה"ב מחליפים עבודות 10 פעמים בממוצע וכ- 50% מהסטודנטים מחליפים את מקצוע הלימוד העיקרי לפחות פעם אחת. בתקופה זו של שינויים וחוסר וודאות נראה שמבוגרים צעירים זקוקים להעצמה על מנת לבנות את עתידם המקצועי. הגדרה אפשרית להעצמה היא שינוי כיוון מחשבתי לעבר ציפיות להצלחה ושליטה. פיתוח קריירה בשיטה קונסטרוקטיביסטית מוערכת בתור אחת השיטות להעצמה של מבוגרים צעירים כאשר הם עומדים בפני האתגר של בניית עתידם המקצועי.

ייעוץ קריירה קונסטרוקטיביסטי
קונסטרוקטיביזם מעודד אנשים לבנות את הזהות והקריירה שלהם על ידי מיומנויות של תכנון חיים, יצירת משמעות, ויצירה משותפת של ידע. קיים קשר בין קונסטרוקטיביזם להעצמה במספר תחומים. מחקר קודם קישר בין קונסטרוקטיביזם להעצמה בהקשר של ייעוץ קריירה, ובין קונסטרוקטיביזם להעצמה בהקשר של חינוך. במחקר קודם נמצא קשר בין קונסטרוקטיביזם לבין חינוך לקריירה. במחקר זה דווחו עליות במסוגלות עצמית בקבלת החלטות מקצועיות לעומת ירידות במחשבות לא בונות ותבוסתניות על קריירה לאחר קורס ייעוץ קריירה קונסטרוקטיביסטי. המחקר הנוכחי בחן יותר לעומק את הקשר בין פיתוח קריירה קונסטרוקטיביסטי לבין העצמה, על ידי התמקדות בשינויים ברמת מסוגלות עצמית...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^