יכולת ההסתגלות פרופילי קבלת החלטות בנוגע לקריירה: קשרים למסוגלות עצמית, קשיים רגשיים, וסטטוס ההחלטה

סיכום בעברית בהיקף 1976 מילים, של המאמר:

Gadassi, R., Gati, I. and Wagman-Rolnick, H. (2013). The Adaptability of Career Decision-Making Profiles: Associations with Self-Efficacy, Emotional Difficulties, and Decision Status. Journal of Career Development, 40(6), 490-507.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
יכולת ההסתגלות פרופילי קבלת החלטות בנוגע לקריירה: קשרים למסוגלות עצמית, קשיים רגשיים, וסטטוס ההחלטה
Gadassi et al., 2013

תקציר
המחקר הנוכחי בחן מודל חדש לגבי הדרך בה פרטים מבצעים החלטות לגבי קריירה (career decision-making profiles [CDMP]). נעשה שימוש בנתונים מתוך 285 סטודנטים הנמצאים בתכנית טרום-אקדמית, המחקר הנוכחי מדד את האסוציאציות הקשורות לממדים של CDMP, תוך שימוש בשאלון הבוחן קשיים אישיותיים ורגשיים בקבלת החלטות לגבי קריירה, שאלון הבוחן מסוגלות עצמית בקבלת החלטות לגבי קריירה, והסטטוס של הפרט מבחינת החלטה. הממצאים מציעים שמידע מקיף הכולל עיבוד מידע אנליטי, יותר מקום פנימי של שליטה, יותר מאמץ שמושקע, פחות דחיינות, יותר מהירות בקבלת החלטה סופית, פחות תלות באחרים, ופחות צורך לרצות אחרים, היו יותר אדפטיביים בקבלת החלטות לגבי קריירה. בניגוד להשערת החוקרים, שאיפות גבוהות לעיסוק אידיאלי, ופחות נכונות להתפשר, היו יותר אדפטיביים עבור תהליך קבלת ההחלטה. שום רמה של התייעצות עם אחרים הייתה אדפטיבית במיוחד.

מבוא – רקע תאורטי והשערות המחקר
ביעוץ תעסוקתי אחת המטרות העיקריות הינה, להעריך את הדרך בה האדם ניגש לתהליך של החלטה על קריירה, בעיקר סגנון קבלת-החלטות שלו. עד לאחרונה, המחקר בתחום של סגנונות בקבלת החלטות התמקד בעיקר במיון אנשים לידי "סוג" המתבסס על תכונה דומיננטית ויציבה, והשוו את הסוגים השונים בהקשר של משתנים הקשורים לקריירה. עם זאת, ראו כי הגבלה לתכונה מסוימת אחת לא מייצגת את השונות הקיימת בין אנשים, ולכן יכולה להיות לא יעילה באבחון אנשים בדרך בה ניתן לסייע להם להתקדם בתהליך קבלת החלטה לגבי הקריירה שלהם. לפיכך, חוקרים קודמים, הציעו מודל חלופי רב ממדי שהתמקד בפרופילים בקבלת החלטות לגבי קריירה (CDMP). מודל זה פותח על בסיס שבע הנחות:
1. ישנם הבדלים בין אנשים בדרך בה הם ניגשים ומבצעים החלטות לגבי קריירה.
2. קבלת החלטה לגבי קריירה צריכה להיות מתוארת עם פרופיל רב ממדי, יותר מאשר תכונה דומיננטית אחת.
3. כל ממד בפרופיל קבלת החלטה לגבי קריירה אצל האדם, מייצג רצף בין שני קטבים.
4. למרות שממדים של CDMPאינם בלתי תלויים, כל ממד תורם באופן ייחודי לתיאור הדרך בה אנשים ניגשים להחלטות לגבי קריירה שלהם.
5. הממדים אינם יכולים להיות מחוברים יחד כך שיניבו ניקוד סופי.
6. קוטב אחד של כל ממד הינו לרוב יותר אדפטיבי עבור קבלת החלטה מאשר הקוטב האחר.
7. חלק מהממדים הם בעיקר קשורים לאישיות, אך אחרים קשורים גם לסיטואציה.

חוקרים אלה בחנו וגילו 40 סוגים של סגנונות לקבלת החלטה לגבי קריירה, שהצטמצמו ל-16 אבי טיפוס. הניתוח שלהם הניב 11 ממדים הרלוונטים לקטרוג של קבלת החלטות לגבי קריירה: איסוף מידע, עיבוד מידע, מקום שליטה, התייעצות עם...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^