ליבת ההערכה העצמית, מסוגלות עצמית בהחלטות קריירה וזהות מקצועית בקרב מתבגרים ביוון

סיכום בעברית בהיקף 1866 מילים, של המאמר:

Koumoundourou, G. A., Kounenou, K., & Siavara, E. (2012). Core self- evaluations, career decision self- efficacy, and vocational identity among greek adolescents. Journal of Career Development, 39, 269-286.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
ליבת ההערכה העצמית, מסוגלות עצמית בהחלטות קריירה וזהות מקצועית בקרב מתבגרים ביוון
Koumoundourou et al., 2012

תקציר
המחקר בחן את תפקידה המתווך של מסוגלות עצמית בבחירת קריירה בין ליבת הערכה עצמית (CSE), מבנה חדש בתחום האישיות, לבין הזהות המקצועית של מתבגרים. בעזרת מדגם של 200 תלמידי תיכון יווניים, נמצא כי עבור מתבגרות ה-CSE השפיע על הזהות המקצועית הן במישרין והן בעקיפין (באמצעות משתנה המסוגלות העצמית בבחירת קריירה). עבור סטודנטים ממין זכר, ל-CSE הייתה השפעה עקיפה בלבד, בתיווך מסוגלות עצמית בבחירת קריירה. הממצאים נדונים במסגרת תיאוריית קריירה חברתית-קוגנטיבית (SCCT). כמו כן, נדונו גם ההשלכות על תחום המחקר וייעוץ קריירה למתבגרים.

מבוא
גיבוש זהות מקצועית היא אחת המשימות ההתפתחותיות המרכזיות בגיל ההתבגרות. אנשים עם זהות מקצועית ברורה נהנים גם מתחושה טובה לגבי האינטרסים שלהם, כשרונותיהם, מאפייני אישיות ברורים, והאפשרות להגדיר מטרות ברורות ביחס לקריירה יציבה. בנוסף, קל להם יותר לקבל החלטות תעסוקתיות. חוקרים קודמים טענו כי חוסר היכולת ליצור זהות מקצועית יציבה עלולה להוות מטרד בגיל ההתבגרות. מחקרים מראים כי זהות מקצועית קשורה לתחומים שונים בקריירה, כגון מאפייני התנהגות בחיפוש קריירה, בחירת הלימודים במכללה (ובאוניברסיטה), ובשלבי פיתוח קריירה מאוחרים יותר – שביעות רצון מהעבודה.
המסגרת התיאורטית של המחקר מתייחסת לתיאוריית הקריירה חברתית-קוגנטיבית (SCCT) המשמשת ככלי למחקר והבנת תחום בחירת קריירה בשנים האחרונות שכן בחירת קריירה מסתמנת כאחד הביטויים לסיום מוצלח של של מספר משימות התפתחותיות.

התיאוריה החברתית-קוגניטיבית לקריירה ומסוגלות עצמית בבחירת קריירה
SCCT מעוגנת בתיאוריה החברתית-קוגנטיבית של בנדורה ומדגישה את יחסי הגומלין שבין גורמים אישיים וסביבתיים התורמים להווצרות סיפוק בבחירת קריירה. המודל טוען כי מאפייני האדם (נטיות מיניות, גזע, מוצא אתני, מצב בריאותי וכדומה) משפיעים על הווצרות המסוגלות העצמית ותוצאותיה, ואלו משפיעים בהתאם על הווצרותם של אינטרסים, בחירת יעדים, ובחירת התנהגות. מסוגלות עצמית מוגדרת כהערכה עצמית של יכולותיו של האדם להשלים משימה מסויימת או להגיע לרמה מסויימת של הישגים או ביצועץ בתהליך התפתחות הקריירה, מסוגלות עצמית בבחירת קריירה מתייחסת לאמונתו של אדם בכך שהוא/היא יכולים להשלים בהצלחה משימות הקשורות לקבלת החלטות הנוגעות לקריירה. ממצאי המחקר עולים בקנה אחד עם ההשערה של ה-SCCT על הקשר בין אישיות לבין מסוגלות עצמית בהחלטות קריירה.
בנוסף, אמצעים אמפיריים מאששים את ההשערה של SCCT לגבי היכולת של מסוגלות עצמית להשפיע על...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^