הקשר בין זהות אתנית, החלטות בנוגע לקריירה, מסוגלות עצמית וציפיות לתוצאה בקרב תלמידי תיכון לטיניים

סיכום בעברית בהיקף 2244 מילים, של המאמר:

Gushue, G. V. (2006). The relationship of ethnic identity, career decision-making self-efficacy and outcome expectations among Latino/a high school students. Journal of Vocational Behavior 60, 85-95.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
הקשר בין זהות אתנית, החלטות בנוגע לקריירה, מסוגלות עצמית וציפיות לתוצאה בקרב תלמידי תיכון לטיניים
Gushue, 2006

תקציר
מחקר זה חקר את הקשר של זהות אתנית לשני גורמים מכריעים של תחומי עניין של קריירה שזוהו על-ידי התיאוריה החברתית-קוגניטיבית לקריירה (SCCT): מסוגלות עצמית וציפיות לתוצאה. למדגם של 128 תלמידי כיתות ט' לטיניים, התוצאות הצביעו על כך שזהות אתנית בעלת קשר חיובי וישיר למסוגלות עצמית בקבלת החלטות, בעוד שהקשר שלה עם ציפיות לתוצאת תכנון קריירה היה מתווך על-ידי מסוגלות עצמית. התוצאות הללו מציעות תמיכה בשיקול של תפקיד הזהות האתנית בחקר עצמי ובהדרכה מקצועית של מתבגרים לטיניים. מגבלות, השלכות לייעוץ והצעות למחקרים עתידיים נידונים.

מבוא
ידוע מעט באופן יחסי, על המידה שבה תיאוריות התפתחות קריירה נוכחיות, נוגעות ללטיניים באופן כללי, ולמתבגרים לטיניים בפרט. כותבים מסוימים מצאו תמיכה לתועלת האפשרית של המודל החברתי-קוגניטיבי של התפתחות קריירה בקרב מתבגרים לטיניים. מחקר זה בחן את הקשר בין זהות אתנית ושני משתנים קוגניטיביים-חברתיים (מסוגלות עצמית בקבלת החלטות קריירה וציפיות לתוצאת קריירה) במדגם של תלמידים לטיניים בכיתה ט'.
זהות אתנית מתארת הבדלים אישיים בהרגשת ההשתייכות האתנית והגאווה, תחושה בטוחה של השתייכות קבוצתית וגישה חיובית כלפי קבוצה אתנית של אדם. היווצרות זהות אתנית היא משימה התפתחותית מכרעת למתבגרים לטיניים, משימה עם השלכות חיוניות לזהות המקצועית, ככל שזו בחזקת מבוססת על תחושת עצמי משולבת. כתוצאה מכך, אחת הדרכים שתיאוריות התפתחות קריירה מאירות טוב יותר את החוויה של מתבגרים לטיניים, תהיה לבחון באיזו מידה התהליך של גיבוש זהות אתנית הופך להיות משימה התפתחותית בעצמה אשר משפיעה על תהליך פתרון ישיר יותר של משימות מקצועיות. כמו כן, מסוגלות עצמית הקשורה לקריירה עשוייה להוכיח מרכיב חשוב בגיבוש מודל של התפתחות קריירה עבור לטיניים. המבנה של מסוגלות עצמית (כלומר, האמונה ביכולותיו של אדם בתחום מסוים), מקורה בתיאוריית הלמידה החברתית של בנדורה. התיאוריה החברתית קוגניטיבית לקריירה מדגישה את האופן שבו אמונות, כמו גם הקשר תרבותי-חברתי משפיעות על התפתחות של עניין מקצועי, בחירת קריירה וביצועים בעבודה. חוקרים שעובדים מנקודת מבט זו בחנו כיצד גורמים חברתיים כמו גזע, תרבות ומגדר משפיעים על אמונות מסוגלות עצמית של קריירה וציפיות לתוצאת קריירה, אשר נחשבים להשפיע על עניין בקריירה, מטרות ולבסוף התנהגות קריירה. המחברים מציעים במודל שלהם של התפתחות עניין שמשתנים תוך-אישיותיים עשויים להשפיע באופן ישיר גם על מסוגלות עצמית וגם על ציפיות לתוצאה, ובנוסף שאמונות מסוגלות עצמית ישפיעו באופן ישיר על ציפיות לתוצאה (לכן, תיווך אפשרי של ההשפעות של גורמים אישיותיים על ציפיות לתוצאה). מספר מחקרים מצאו תמיכה להשפעה המשוערת של גורמים אישיותיים מסוימים על מסוגלות עצמית ועל ציפיות לתוצאה, ועל מסוגלות עצמית על ציפיות לתוצאה, אם כי אף אחד מהם לא כלל את המבנה של זהות אתנית כמשתנה של זהות אישית. על פי מודל התיאוריה החברתית-קוגניטיבית לקריירה, תרבות או גזע עשויים להשפיע על התפתחות קריירה במספר נקודות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^