הטמעת חשיבה מגדרית והישגים קודמים במדעים ובמתמטיקה בתיכון

סיכום בעברית בהיקף 1468 מילים, של המאמר:

Friedman-Sokuler, N., & Justman, M. (2016). Gender streaming and prior achievement in high school science and mathematics. Economics of Education Review, 53, 230-253.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
הטמעת חשיבה מגדרית והישגים קודמים במדעים ובמתמטיקה בתיכון
Friedman-Sokuler & Justman, 2016

רקע תאורטי
מאמר זה עוסק בתת-יצוג של נשים במקצועות הטכנולוגיה, ההנדסה, המדע והמתמטיקה (STEM), בחירת קריירה ובחירת מקצוע במגדרים שונים וכן בהיפותזת "הסנן הקריטי".
תת יצוג של נשים במקצועות STEM קיים הן בשוק התעסוקה והן במוסדות ההשכלה הגבוהה והוא תורם לפערי שכר, לחוסר שוויון ואף לפגיעה ביעילות חברות תעשיתיות בשל העדפה על בסיס מגדרי. בישראל קיים תת יצוג מגדרי של נשים במקצועות טכנולוגים, שכן נשים מהוות 46.5% מכוח העבודה אך שיעורן במקצועות טכנולוגים הינו 24% בלבד.
בחירת קריירה הינו תהליך דינמי של קבלת החלטות מרובות במצב של חוסר וודאות. בשל היצוג הנמוך של נשים במקצועות STEM לעתים קיימת ההנחה כי לגברים יתרון אבסולוטי במקצועות אלו. מחקרים בנושא מצאו כי לגברים ולתלמידים בנים במערכת החינוך ישנו יתרון ממוצע בתחומים אלו ויתרון זה תלוי בהקשר תרבותי, בגיל ובסיבות נוספות - ולעתים נעלם בשליטה במשתני רקע אלו.
היפותזת "הסנן הקריטי" מתמקדת בכך שמקצועות ה-STEM הינן סנן של עובדים בשוק העבודה, כלומר, הצלחה במקצועות אלו חשובה במיוחד למידת ההצלחה בשוק העבודה. מחקרים שעסקו בהיפותזה זו מצאו כי בשליטה על משתני הצלחה במערכת החינוך נותר שוני מגדרי בהשתלבות במקצועות STEM בשל בחירות מקצועיות שונות של גברים ושל נשים.

נושא המחקר ובעיית המחקר
מחקרים קודמים מצאו כי נשים וגברים מבצעים בחירות מקצועיות שונות בכל הנוגע למקצועות מדע וטכנולוגיה (STEM) באופן שאינו תלוי בהצלחה במקצועות אלו. עם זאת, מחקרים אלו לרוב נערכו בקרב תלמידי קולג' ובמוסדות ההשכלה הגבוהה, כלומר בקרב תלמידים שכבר החלו בבחירת מקצוע לעתיד. בנוסף, חלק מהמחקרים נערכו באמצעות שאלוני דיווח עצמי והתבססו על מידת התפיסה של התלמיד את הצלחתו, לעתים את הצלחתו בעבר באופן שאינו משקף לחלוטין את השגי התלמידים בפועל. מחקר זה בוחן את הקשר בין השגים ובחירות מקצועיות בתיכון, תוך כדי בחירת מקצועות לבגרות. ההיפותזה: הבדלים מגדריים בהשתלבות בשוק העבודה קיימים בשל בחירות מקצועיות שונות של גברים ושל נשים.

מטרות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^