ההשפעה לטווח הארוך של מסוגלות עצמית ומטרות קריירה על הצלחה אובייקטיבית וסובייקטיבית בקריירה

סיכום בעברית בהיקף 1453 מילים, של המאמר:

Abele, A. E., & Spurk, D. (2009). The longitudinal impact of self-efficacy and career goals on objective and subjective career success. Journal of vocational behavior, 74(1), 53-62.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
ההשפעה לטווח הארוך של מסוגלות עצמית ומטרות קריירה על הצלחה אובייקטיבית וסובייקטיבית בקריירה
Abele & Spurk, 2009

תקציר
המחקר הנוכחי מדווח על השפעת מסוגלות עצמית תעסוקתית והצבת מטרות בקריירה על הישגים אובייקטיבים (משכורת, סטאטוס) וסובייקטיביים (סיפוק מהקריירה) בקריירה. 734 בעלי השכלה גבוהה העובדים במשרה מלאה מילאו שאלון מיד לאחר סיום התואר, 3 שנים לאחר מכן, ו- 7 שנים לאחר מכן. לאחר נטרול דיסציפלינה, ממוצע ציוני התואר השני ומין נמצא כי מסוגלות עצמית תעסוקתית שנבחנה בכניסה לעבודה (כלומר בעת מילוי השאלון הראשון) בעלת השפעה חיובית על משכורת וסטאטוס 3 שנים לאחר מכן, והשפעה חיובית על שינוי משכורת וסיפוק מהקריירה 7 שנים לאחר מכן. הצבת מטרות בקריירה בכניסה לעבודה השפיעה חיובית על משכורת וסטאטוס לאחר 3 שנים, והשפיעה חיובית על שינוי סטטוס לאחר 7 שנים, אבל בעלת השפעה שלילית על שביעות רצון מהקריירה 7 שנים לאחר מכן. נשים הרוויחו פחות מגברים, אבל לא נבדלו מגברים במעמד היררכי ובסיפוק מהקריירה.

מסגרת תאורטית
מחקרים מגלים עניין גבוה בהצלחה בקריירה בנוגע למדדים אובייקטיבים וסובייקטיביים. עניין מרכזי הנחקר הוא מה חוזה הצלחה. המחקר הנוכחי משייך את ההצלחה לשני משתנים - אמונות לגבי מסוגלות עצמית ומטרות אישיות. מסוגלות עצמית מוגדרת כאמונות שיש לאדם לגבי יכולתו לבצע התנהגות שתביא לתוצאה מסוימת. אדם בעל מסוגלות עצמית גבוהה מציב לעצמו מטרות גבוהות יותר, משקיע יותר מאמץ בהן, ומתמיד זמן רב יותר במשימה קשה (Bandura, 1986; Bandura, 1997). ניתן לסווג מסוגלות עצמית למטרות אישיות (Little, 1983), שהן מטרות של פעולה Locke & Latham, 2002)) או שאיפות המיוצגות באופן פנימי. Austin & Vancouver (1996) משערים שהן משפיעות על תוצאות על ידי הפניית תשומת לב, גיוס מאמץ המשפיע על התמדה והבניית התנהגות. הצלחה בקריירה מוגדרת כתוצאות הפסיכולוגיות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^