מימדים חדשים באקלים כיתתי

סיכום בעברית בהיקף 884 מילים, של המאמר:

Zedan, R. (2010). New dimensions in the classroom climate. Learning Environments Research, 13(1), 75-88.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
מימדים חדשים באקלים כיתתי
Zedan, 2010

תקציר
מחקר זה מתמקד באקלים הכיתתי בכיתות ד', ה' ו-ו' בשיעורי מתמטיקה בבתי ספר יסודיים במגזר הערבי בישראל. במחקר נכללו 3,786 תלמידים ערבים. מתוצאות השאלון עולה כי ישנו קשר בין אקלים בכיתה לחמישה גורמים מרכזיים: שביעות רצון והנאה, יחסי מורה-תלמיד, חוסר שוויון מגדרי ומתח, יחסי תלמיד-תלמיד ותחרותיות. נמצא כי התלמידים שמחים, שבעי רצון ומבטאים תחושת אחדות. משמעת היתה ערך 'מקודש' שאין לזלזל בו. חוקים והנחיות, ציות וכבוד היו מרכיבים אינטגרלים משביעות הרצון וההנאה. מערכת היחסים בין המורה לתלמיד היתה חיובית, חמה ותומכת. מערכת היחסים בין התלמידים נמצאה משביעת-רצון. בכיתה התפשטו תחושה של לכידות חברתית ושייכות, עזרה הדדית והתחשבות. התלמידים היו מנומסים זה לזה וריבים היו נדירים. נמצאו רמות נמוכות של תחרותיות ושל רצון התלמידים להיות ראשונים, להשיג ציונים גבוהים ולהתחרות על תשומת לב המורה.

רקע
תלמידים מבלים את רוב זמנם בכיתת הלימוד, אשר משמשת כסביבה חינוכית וכן כסביבה חברתית ורגשית בה הם חווים חוויות חברתיות שונות. האווירה בכיתה קובעת את יחסם כלפי המורים וכלפי חבריהם לכיתה. אקלים כיתתי מוגדר ככלל התהליכים שמתרחשים בכיתה כגון אינטרקציות מורה-תלמיד ותלמיד-תלמיד, יחסים...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^