תיווך האם בפעילות כתיבה של ילדים צעירים: מבט חברתי-תרבותי

סיכום בעברית בהיקף 928 מילים, של המאמר:

Aram, D., Korat, O., & Levin, I. (2006). Maternal mediation in a young child’s writing activity: A sociocultural perspective. In R. M. Joshi & P. G. Aaron (Eds.) Handbook of orthography and literacy (pp. 709–733). Mahwah: Lawrence‏ Erlbaum Associates.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
תיווך האם בפעילות כתיבה של ילדים צעירים: מבט חברתי-תרבותי
Aram et al., 2006

תקציר
פרק זה סוקר שני מחקרים שמתמקדים בפעילות כתיבה משותפת של האם ושל הילד כפונקציה של הרקע החברתי-תרבותי שלהם והקשר של פעילות זו לרמת האוריינות של הילד, בקרב שתי קבוצות גיל: ילדי גן וילדי כיתה ב'. במחקר שהתמקד בילדים בכיתה ב' הושוו שתי קבוצות לפי מצב סוציואקונומי: מצב סוציואקונומי גבוה ומצב סוציואקונומי נמוך. המחקר השני שעסק בילדי גן התמקד במשפחות ממצב סוציואקונומי נמוך, ונבדקו ההבדלים במצב הסוציואקונומי בתוך קבוצה זו. הממצאים החשובים ביותר משני המחקרים הם שנמצא קשר בין איכות התיווך של פעילות הכתיבה על ידי האם לבין אוריינות הילדים. במחקר שעסק בילדים בכיתה ב' נמצאו הבדלים בין ילדים ממשפחות מצב סוציואקונומי נמוך לבין ילדים ממשפחות במצב סוציואקונומי גבוה באיכות התיווך של האם וברמת האוריינות של הילדים. עם זאת, הקשר בין איכות התיווך של האם לבין אוריינות הילד הופיע רק בקרב קבוצת המצב הסוציואקונומי הגבוה. במחקר שעסק בילדי גן, שעסק רק בילדים ממשפחות במצב סוציואקונומי נמוך, הקשר בין איכות התיווך של האם לבין האוריינות של הילד היה חזק. בקרב קבוצה זו, גם לאחר פיקוח על כל המשתנים החברתיים-תרבותיים (מצב סוציואקונומי, חשיפה של האם לספרים לילדים...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^