תפקיד ההורות בהסתגלות של ילדים עם וללא לקות למידה: גישה ממוקדת באדם

סיכום בעברית בהיקף 1659 מילים, של המאמר:

Barkauskiene, R. (2009). The role of parenting for the adjustment of children with and without learning disabilities: a person-oriented approach. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 7(2), 1-17.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
תפקיד ההורות בהסתגלות של ילדים עם וללא לקות למידה: גישה ממוקדת באדם
Barkauskiene, 2009

תקציר
המחקר נערך על-פי הגישה הממוקדת באדם (person oriented), כדי לבחון את תפקיד ההורות בקשר בין לקות למידה יחידה או ריבוי לקויות למידה, לבין קשיי הסתגלות בקרב בני 8- 11. נמצא שריבוי לקויות, אבל לא לקות יחידה, היה קשור לעלייה בקשיים רגשיים והתנהגותיים. ילדים עם ריבוי לקויות למידה יוצגו בייצוג יתר בקבוצת ההורות השלילית, שאופיינה ע"י שליטה גבוהה של האם ורגש שלילי מצידה כלפי הילד. בעוד שבקבוצת ההורות השלילית נמצא קשר בין ריבוי לקויות למידה לבין שיעור גבוה של בעיות התנהגות, בקבוצת ההורות החיובית, שאופיינה ע"י תמיכה של האם ורגש חיובי כלפי הילד, לא נמצא קשר בין לקות למידה (יחידה או ריבוי לקויות) לבין בעיות הסתגלות.

מבוא
למרות ריבוי ממצאים מחקריים המעידים שילדים לקויי למידה נמצאים בסיכון גבוה לבעיות הסתגלות, עדיין לא ידוע מספיק מה התפקיד שממלאת הסביבה הקרובה של הילד בקשר בין לקויות למידה להסתגלות. המאמר הנוכחי ביקש לבדוק האם אינטראקציה בין סוג לקות הלמידה לבין גורמים סביבתיים כמו סגנון ההורות עשויה להוביל לקשיים הסתגלותיים.

קשיי הסתגלות בקרב ילדים לקויי למידה
מחקרים קודמים זיהו 7 תתי סוגים מובחנים של תפקוד פסיכו-סוציאלי בקרב לקויי למידה בני 13, כתלות בסוג הספציפי של הלקות (קריאה, מתימטיקה או שניהם). החוקרים מצאו כי ילדים עם קשיים במתימטיקה אופיינו ע"י בעיות הפנמה (internalizing problems) ולעומתם ילדים עם קשיי קריאה הראו דפוס הסתגלות נורמלי. כמו כן מחקרים קודמים הראו כי מתבגרים בעלי לקות בקריאה ובמתימטיקה ומתבגרים עם לקות במתימטיקה בלבד הראו פגיעה רבה יותר במדדים של דיכאון ושל התנהגות בלתי בוגרת לעומת מתבגרים בעלי לקות קריאה בלבד או מתבגרים ללא לקות. מחקר נוסף הראה רמות גבוהות יותר של בעיות רגשיות והתנהגותיות וקשיי קשב בקרב דיסלקסים. מגוון הממצאים הללו מעידים על כך שהשונות הקיימת בקרב לקויי למידה הינה משמעותית ושיש לקחת אותה בחשבון בניתוח קשיי ההסתגלות שלהם.

הורות לילדים לקויי למידה
לקויות למידה גורמות למתח אצל ההורים ויוצרות קשיים במערכת היחסים בין ההורה לילד. המחקר בתחום זיהה שני גורמי מפתח בניבוי התפתחות הילד: ההתנהגות ההורית (parenting practices) וההקשר הרגשי. ההתנהגות ההורית...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^