אוריינות מוקדמת בקרב ילדי גן דוברי ערבית: התפקיד של המצב הסוציואקונומי, סביבה אוריינית בבית ושל תיווך כתיבה על ידי האם

סיכום בעברית בהיקף 653 מילים, של המאמר:

Aram, D., Korat, O., Saiegh-Haddad, E., Arafat, S. H., Khoury, R., & Elhija, J. A. (2013). Early literacy among Arabic-speaking kindergartners: The role of socioeconomic status, home literacy environment and maternal mediation of writing. Cognitive Development, 28(3), 193-208.‏



להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
אוריינות מוקדמת בקרב ילדי גן דוברי ערבית: התפקיד של המצב הסוציואקונומי, סביבה אוריינית בבית ושל תיווך כתיבה על ידי האם
Aram et al., 2013

תקציר
החוקרים בדקו את ההקשר החברתי-תרבותי של התפתחות האוריינות בקרב ילדי גן דוברי ערבית בישראל, והתמקדו בטבעה של הכתיבה המשותפת של האם יחד עם הילד. שמונים ותשעה ילדים גן ואמהותיהם השתתפו במחקר. האמהות צולמו בוידאו בבתיהן כאשר הן עזרו לילדיהן לכתוב מילים. אוריינות מוקדמת הוערכה באמצעות הכרת האלפבית, תפיסות לגבי כתב, מודעות פונולוגית, ואוצר מילים. נמצא שאוריינות מוקדמת של ילדי הגן קשורה למצב הסוציואקונומי, סביבה ביתית אוריינית, ורמת התיווך של האם. רגרסיה היררכית מראה ש סביבה ביתית אוריינית מנבאת ידע של האלפבית, מודעות פונולוגית ואוצר מלים, מעבר למצב הסוציואקונומי. תיווך כתיבה על ידי האם ניבא את כל מדדי האוריינות המוקדמת של הילדים למעט אוצר מלים, גם לאחר פיקוח...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^