מה יותר רלוונטי לערך: הכנסות או תזרים מזומנים?

סיכום בעברית בהיקף 1325 מילים, של המחקר:

Black, E. L. (1998). Which is More Value-Relevant: Earnings or Cash Flows?. Fayetteville: University of Arkansas.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
מה יותר רלוונטי לערך: הכנסות או תזרים מזומנים?
Black, 1998

הקדמה
קיימת מחלוקת בנוגע לשאלה - איזה מדד חשבונאי הוא יותר רלוונטי לערך: הכנסות או תזרים מזומנים. תקני החשבונאות הפיננסיים בארה"ב מציינים שמידע בנוגע להכנסות ורכיבי ההכנסות הוא מדד מדויק יותר לערך הארגון מאשר תזרימי מזומנים. לפי פרקפסקטיבה אחרת, תזרימי המזומנים הם מדד מדויק יותר. ישנם מחקרים שתומכים בשני העמדות, אך מחקרים אלו לא התייחסו להשפעות של מחזור החיים של הארגון על הרלוונטיות של שני המדדים. בכל שלב במחזור החיים של חברה, למדדים השונים של ביצועים פיננסיים יש חשיבות שונה.

סקירת ספרות
תיאוריית מחזור החיים של הארגון (Corporate life cycle theory) ממשיכה את המושג של מחזור החיים של מוצר שלקוח מתחום השיווק. למוצר יש 4 שלבים - הצגה (סטרט אפ), צמיחה, בשילות וניוון. ניתן לתאר גם ארגונים באופן זה.
המאמר מתייחס לבעיות של מחקרים קודמים שניסו להכריע אילו מהמדדים חשוב יותר. מחזור החיים של החברה כולל מספר מאפיינים פיננסיים ומשתמשים בו במחקרים אקדמיים ובעיתונות הכלכלית. בגלל שמספר מאפיינים פיננסיים משתנים בהתאם למחזור החיים, נובע מכך שמדד החשבונאות הרלוונטי לא תמיד זהה. למשל, כאשר החברות בירידה, תזרימי מזומנים יכולים להיות רלוונטיים יותר לערך מאשר הכנסות; כשהחברה בשלב הבשלות, הכנסות הן מדד מדויק יותר.
יש ראיות לכך שמחזור החיים משפיע על מדדים הקשורים לחשבונאות יותר מאשר על מדדים שקשורים לתזרים מזומנים. למשל שוק המניות מגיב לגידול לא צפוי במכירות בהתאם למחזור החיים של החברה.
המחקר הנוכחי משלב בין מחקרים שקשורים למחזור החיים של ארגונים לבין מחקרים על רלוונטיות לערך, כדי לבחון את השפעות מחזור החיים של החברה על הרלוונטיות לערך של רווחים על בסיס צבירה, ושל שלושה מדדים של תזרים מזומנים.

השפעת מחזור החיים על הרלווונטיות לערך של...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^