דיבידנדים פוטנציאליים לעומת מזומנים ממשיים בהערכת חברות

סיכום בעברית בהיקף 600 מילים, של המאמר:

Magni, C. A., & Vélez-Pareja, I. (2009). Potential dividends versus actual cash flows in firm valuation.‏ Modena: University of Modena and Reggio Emilia.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
דיבידנדים פוטנציאליים לעומת מזומנים ממשיים בהערכת חברות
Magni & Vélez-Pareja, 2009

תקציר
אנשי מקצוע, וכן אקדמיים, משתמשים בדיבידנדים פוטנציאליים, ולא בתשלומים בפועל לבעלי המניות, לצורך הערכת ההון העצמי של החברה. המאמר מדגיש את ההבדלים בין שתי השיטות, ומציג טיעונים התומכים בגישה, לפיה השיטה המסתמכת על דיבידנדים פוטנציאליים מניבה הערכת יתר לגבי ההון העצמי של החברה. ספציפית, בהתאם לטענה של דה-אנג'לו, תזרימי מזומנים יוצרים ערך עבור בעלי המניות רק אם הם נפרדים מהחברה, והערכה על סמך דיבידנדים פוטנציאליים עשויה להביא לסתירה.

מבוא
המאמר תומך בטענה כי יש להתעלם מדיבידנדים שלא חולקו בהערכת שווי הפירמה, כיוון שרק דיבידנדים שחולקו מוסיפים ערך עבור בעלי המניות. הטענה שיש להכליל את הרווחים הבלתי מחולקים נכונה רק כאשר מתקיימות שתי הנחות: (1)...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^