ההשפעה של תנודתיות תזרים המזומנים על שיקולי השקעה ועלויות החוב וההון

סיכום בעברית בהיקף 1435 מילים, של המאמר:

Minton, B. A., & Schrand, C. (1999). The impact of cash flow volatility on discretionary investment and the costs of debt and equity financing. Journal of Financial Economics, 54(3), 423-460.‏

 

 להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
ההשפעה של תנודתיות תזרים המזומנים על שיקולי השקעה ועלויות החוב וההון
Minton & Schrand, 1999

תקציר
במחקר מתעד את הקשר שבין תנודתיות גבוהה של תזרים המזומנים לרמות נמוכות של השקעות הון, מחקר ופיתוח, ופרסום. מכך עולה, כי חברות לא פונות לשוקי הון חיצוניים על מנת לכסות קשיים תזרימיים זמניים. בהתאם למסקנה זו, תועד כי רגישות ההשקעה לתזרים המזומנים גדולה יותר בחברות בהן הגישה לשוקי ההון יקרה יותר. בנוסף, תנודתיות בתזרים המזומנים ובהכנסות נמצאו כקשורות לעלויות גבוהות אלה. מכאן, שהתנודתיות לא רק מגדילה את הסיכוי שחברה תזדקק לגישה לשוק ההון, אלא היא גם מגדילה את העלויות של גישה זו.

מבוא
מנהלי סיכונים תורמים לערך הפירמה בכך שהם מונעים קשיים תזרימיים זמניים, שעלולים לגרום לנזקים כגון קיצוץ תקציבים, הפסקת פעילות של פונקציות בחברה, ודחיית תשלומי חובות. המחקר הנוכחי מראה שתנודתיות בתזרים המזומנים קשורה באופן שלילי להשקעות, בקרב חברות לא פיננסיות בין השנים 1995-1988. כמו כן, נמצא כי התנודתיות של ההשקעות עצמן, בנכסים, במחקר ופיתוח ובפרסום, קשורה לתנודתיות בתזרים המזומנים. זאת למרות הציפייה שלא יהיה קשר בין השניים, כיוון שהחלטות ההשקעה אמורות להיות על פי כדאיות ההשקעה ולא על פי תנודתיות בתזרים המזומנים.
התוצאות מראות כי חברות לא עושות שימוש בהון חיצוני על מנת להחליק את התנודתיות בתזרים המזומנים. בהתאם לכך, רגישות ההשקעה לתזרים המזומנים נמוכה יותר בחברות גדולות יותר ובחברות יציבות יותר, בהן מחיר ההון זול יותר והגישה לשוק ההון קלה יותר. רגישות נמוכה יותר של ההשקעות לתזרים המזומנים נמצאה גם בקרב חברות שמחזיקות יותר הון חוזר.
אם כן נשאלת השאלה, מדוע חברות לא פונות לשוק ההון על מנת לגייס הון חוזר כדי להחליק את התנודתיות בתזרים? התשובה לכך על פי הממצאים היא שבקרב חברות בהן תנודתיות התזרים גבוהה, מחיר ההון וגם מחיר הגישה לשוק ההון גבוהים. זאת, למרות שמבחינה תיאורטית, מחיר ההון אמור להיות קשור להכנסות ולא לתנודתיות בתזרים. נמצא שאכן...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^