איכות החשבונאות והשקעת ההון ברמת הפירמה

סיכום בעברית בהיקף 1283 מילים, של המאמר:

Biddle, G. C., & Hilary, G. (2006). Accounting quality and firm-level capital investment. The Accounting Review, 81(5), 963-982.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
איכות החשבונאות והשקעת ההון ברמת הפירמה
Biddle & Hilary, 2006

תקציר
המחקר בודק איך איכות החשבונאות קשורה ליעילות השקעות ההון ברמת החברה. ההשערה הראשונה היא שחשבונאות ברמה גבוהה משפרת את יעילות ההשקעות על ידי הורדת הא-סימטריה במידע בין המנהלים והמשקיעים החיצוניים.
ההשערה השנייה הייתה כי האפקט האמור יהיה חזק יותר בכלכלות בהן המימון מתבצע בעסקות בלתי תלויות, בהשוואה למדינות בהן נותני האשראי מספקים יותר הון. התוצאות תואמות להשערות גם בין מדינות וגם בתוכן. התוצאות מחוזקות על ידי מספר הגדרות אקונומטריות, מספר רב של מדדים לרגישות תזרים המזומנים, ומספר רב של משתני ביקורת.

מבוא
ישנה ספרות רבה העוסקת בהשפעת איכות החשבונאות על מדדים פיננסיים שונים, אך אין ספרות קודמת הבודקת את הקשר של איכות החשבונאות עם יעילות ההשקעה, שהיא מדד חשוב ליצרנות כלכלית.
בשוק משוכלל לא היינו מצפים לראות קשר בין איכות החשבונאות לבין יעילות ההשקעה. עם זאת, ישנם שני גורמים שיוצרים את הקשר בין השתיים. ראשית, כאשר מנהלים יכולים להשתמש במידע פנימי כדי להנפיק בטחונות במחירים מנופחים, משקיעים יעצרו את השקעתם. כתוצאה מכך נוצר מצב בו ההשקעות רגישות למזומן בעיקר. גורם זה נקרא הא-סימטריה במידע.
הגורם השני הוא בעיית הנציג. במקרה זה בעיית הנציג באה לידי ביטוי בכך שמנהלים שואפים "לבנות אימפריות", במקום לבחור בהשקעות ריווחיות. כתוצאה מכך ההשקעות נצמדות לנזילות.
חשבונאות ברמה גבוהה מגבירה את השקיפות וכך מחלישה את ההשפעה של שני גורמים אלו. החוקרים מדדו את איכות החשבונאות ואת הרגישות של ההשקעה לתזרים מזומנים ב34 מדינות, ברמת החברה וברמת המדינה, ומצאו כי חשבונאות ברמה גבוהה קשורה לרגישות נמוכה של ההשקעה לתזרים המזומנים. הממצאים מצביעים על כך שכאשר איכות החשבונאות נמוכה, המשקיעים...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^