רגישות ההשקעה לתזרים המזומנים ואופטימיזם ניהולי: סקירת ספרות בטכניקת מיון התבניות

סיכום בעברית בהיקף 1224 מילים, של המאמר:

Ben Mohamed, E., Baccar, A., & Bouri, A. (2013). Investment cash flow sensitivity and managerial optimism: a literature review via the classification scheme technique.The Review o f Finance an d Banking, 5(1), 7-26.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
רגישות ההשקעה לתזרים המזומנים ואופטימיזם ניהולי: סקירת ספרות בטכניקת מיון התבניות
Ben-Mohamed et al., 2013

תקציר
מאמר זה מציג סקירת ספרות עדכנית ותבנית מיון לרגישות ההשקעה לתזרים המזומנים בהקשר של מימון תאגידים התנהגותי. הסקירה כוללת את כל המאמרים שפורסמו בין שנת 2000 לשנת 2011 בכתבי עת שונים, והם מחקרים ראויים בתחום מימון בתאגידים ההתנהגותי.
המאמרים מויינו והתוצאות הוצגו ונותחו. מיון המאמרים התבסס על תשעה קריטריונים: כתב העת, תאריך הפרסום, סוג המאמר, ההקשר שבו המאמר דן בהטעיות התנהגותיות, גישת המאמר, מדידת ההטיות ההתנהגותיות, ההנחות שאומצו במאמרים, הגישה האקונומטרית, והממצאים האמפיריים.
הספרות על רגישות ההשקעה לתזרים המזומנים בהקשר של מימון תאגידים התנהגותי לא פותחה כראוי. למעשה, נושא מימון התאגידים ההתנהגותי הוא חדש מאד. הסקירה מראה שלהטיות התנהגותיות (אופטימיזם ועודף ביטחון) יש כוח הסבר, והן מצליחות להסביר את התלות של ההשקעה התאגידית בזמינותם של תזרימי מזומנים פנימיים.
תוצאות אלה מוגנות ברוב המקרים על ידי כמה הנחות מגבילות: היעדר עלויות נציג, וא-סימטריה במידע. בהסתמך על הסקירה מוצעים כיוונים להמשך מחקר.

מבוא
קבלת החלטות ההשקעה בארגונים נחקרה רבות. אחת ההשערות היא כי מנהלים נוטים להשקעת יתר כיוון שהם שואפים להגדיל את מספר המנהלים תחתם, וכך לצמצם את ניסיונות השליטה עליהם עצמם (השערה המתבססת על בעיית הנציג). השערה הפוכה גורסת כי הא-סימטריה במידע בין המנהלים לבין שוק ההון גורמת להערכת חסר של חברות טובות, וכך מביאה להשקעת חסר.
כאשר מתקיימות עלויות נציג וא-סימטריה במידע, ההשקעות תלויות במבנה ההון, וכך נוצרת תופעת רגישות ההשקעה לתזרים המזומנים, בה ההשקעה מתבססת על תזרימי מזומנים פנימיים, כלומר יש קשר חיובי...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^