הערכת שווי חברות על ידי היוון תזרים מזומנים: עשר שיטות ותשע תיאוריות

סיכום בעברית בהיקף 1008 מילים, של המאמר:

Fernández, P. (2007). Valuing companies by cash flow discounting: ten methods and nine theories. Managerial Finance, 33(11), 853-876.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
הערכת שווי חברות על ידי היוון תזרים מזומנים: עשר שיטות ותשע תיאוריות
Frernandez, 2007


תקציר
מאמר זה מסכם את כל השיטות והתיאוריות אשר עוסקות בהערכת חברות בעזרת היוון תזרים מזומנים. המאמר מתאר עשר שיטות: תזרים מזומנים חופשי (FCF) תזרים מזומנים להון העצמי (ECF), תזרים מזומנים מהנכסים (CCF), שווי נוכחי מתואם (APV), FCF ו- ECF מותאמים לסיכון עסקי , FCF ו-ECF מותאמים לנטולי סיכון, רווח כלכלי, ו-EVA.
תיאורטית, כל עשר השיטות יניבו את אותו הערך וזאת מכיוון שכל השיטות מנתחות את אותן תוצאות תחת אותן השערות. עם זאת, הן נבדלות זו מזו בתזרים המזומנים המשמש לההערכה.
ההבדלים בין התיאוריות השונות להערכ עולים מחישוב הערך של מגן המס (VTS). מאמר זה מתאר ומנתח תשע תיאוריות שונות לחישוב הVTS.

מבוא
במאמר יסקרו עשר שיטות להערכת שווי חברה. כל השיטות תמיד יתנו את אותו הערך מכיוון שהן מסתמכות על אותה המציאות ואותן ההנחות. חישוב מגני המס בשנה נתונה נסמך על החוב של החברה, החזר הנדרש על החוב ושעור המס על החברות.

1. עשר שיטות להערכת שוויין של חברות על ידי היון תזרים מזומנים

שיטה מס' 1 – שימוש ב-FCF ומחיר ההון המשוקלל (WACC)
שיטה זאת מתחשבת הן בשווי חובה של החברה והן ובשווי ההון העצמי שלה כדי...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^