הערות על שיטות היוון המזומנים בהערכת נכסים

סיכום בעברית בהיקף 673 מילים, של המאמר:

Bunea-Bontaş, C. A., & Petre, M. C. (2010). Issues on using the discounted cash flows methods for asset valuation.‏ Anale Seria Ştiinţe Economice Timişoara, 16, 257-265.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
הערות על שיטות היוון המזומנים בהערכת נכסים
Bunea-Bontaş & Petre, 2010

תקציר
ניתן לבצע הערכה של נכס, פרויקט או חברה שלמה במספר שיטות. שיטת היוון תזרימי המזומנים מבוססת על חישובים פיננסיים. השיטה עושה שימוש במגוון תזרימי מזומנים צפויים ולכן בשערי היוון שונים, ביחס לרמות הסיכון השונות של זרמי מזומנים אלה.
מאמר זה מדגיש את ההבדלים בין שיטות החישוב הנפוצות של תזרימי המזומנים: תזרים מזומנים חופשי (FCF), תזרים מזומנים הוני (CCF) ותזרים מזומנים של הון-עצמי (ECF).
מחקרים קודמים טענו שאין חשיבות לבחירת שיטת החישוב, והן מניבות את אותו ערך נוכחי של הנכס. מחקר זה מציג את שיטת CCF וטוען כי החישוב באמצעותה פשוט יותר.

מבוא
שיטת הDCF טובה יותר להערכת נכסים מיזמים וחברות, לעומת שיטות המבוססות על הערך הנכסי. שיטת DCF מבוססת על הערכת זרמי הכנסות הצפויים מהנכסים...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^