אסטרטגיה תחרותית גלובלית. פרק 3: ניתוח ענפים: זיהוי מיצובים אטרקטיביים וגורמים ענפיים אסטרטגיים

סיכום בעברית בהיקף 2478 מילים, של הפרק:

פייגנבאום, א. (2010). ניתוח ענפים: זיהוי מיצובים אטרקטיביים וגורמים ענפיים אסטרטגיים. בתוך: אסטרטגיה תחרותית גלובלית (עמ' 95-132). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
אסטרטגיה תחרותית גלובלית
פייגנבאום, 2010

3. ניתוח ענפים: זיהוי מיצובים אטרקטיביים וגורמים ענפיים אסטרטגיים

בחירת הענף המתאים לארגון הוא אחד הגורמים המשמעותיים להצלחת הארגון העסקי. על מנת לבחור את הענף המתאים לארגון, יש להשתמש בכלים שונים לניתוח הענף. הפרק יציג גישות שונות באמצעותן ניתן לנתח את הענף, מתוך התפיסה שעדיף לנתח כל ענף באמצעות מספר גישות ולא להסתפק בגישה אחת מובילה.

3.1. השפעת הענף על הארגון
ניתן למיין את שבע התיאוריות שיוצגו בפרק לשלוש גישות:
הגישה הכלכלית – כוללת שלוש תיאוריות: מיקרו-כלכלה, כלכלה ענפית, ומדדים פיננסיים.
הגישה הניהולית – כוללת שתי תיאוריות: מחזור חיי ענף, וענפים גלובליים.
הגישה האסטרטגית – כוללת שתי תיאוריות: מודל חמשת הכוחות, וקבוצות אסטרטגיות.

כאשר למנתח יש גישה למידע מעמיק על הארגון ועל הענף – מתאימות יותר הגישות האסטרטגיות. כאשר למנתח יש מידע חיצוני וכללי בלבד על השוק, מתאימות יותר הגישות הכלכליות. כאשר הגישה למידע היא בינונית, מתאימות הגישות הניהוליות.

3.2. גישות כלכליות

3.2.1. התיאוריה המיקרו כלכלית
על פי התיאוריה המיקרו-כלכלית ניתן למיין את השווקים לחמישה סוגים:
1. תחרות משוכללת מתקיימת בענף בו ישנם מתחרים רבים, ואין בידול משמעותי בין המוצרים. בתחרות משוכללת הפירמות מקבלות רק "רווח נורמלי" ולא מעבר לכך, וזו האפשרות העדיפה ביותר עבור הצרכנים. דוגמא לתחרות משוכללת ניתן לראות בענף סוכנויות הביטוח והמוסכים.
2. תחרות מונופוליסטית מתקיימת בענף בו יש מתחרים רבים, אך יש בידול משמעותי בין המוצרים. בתחרות מונופוליסטית הפירמות מצליחות ליצור בידול לעומת המתחרים (במימדים כגון איכות המוצר, מיצוב המותג וכד'), וכך להרוויח יותר מהרווח הנורמלי. דוגמא לתחרות מונופוליסטית ניתן לראות בענף הביגוד או המלונאות.
3. אוליגופול משוכלל מתקיים כאשר ישנם מעט מתחרים גדולים, ואין בידול משמעותי בין המוצרים. מצב זה דומה לתחרות משוכללת אולם קיים סיכון של תיאום מחירים על ידי הפירמות. דוגמא לאוליגופול משוכלל ניתן לראות בענף הבנקים, ספקי אינטרנט, ומוצרי חשמל.
4. אוליגופול מבודל מתקיים כאשר ישנם מעט מתחרים גדולים, ויש בידול משמעותי בין המוצרים. דוגמא לאוליגופול מבודל ניתן לראות בענף המקררים, המזגנים והיינות.
5. מונופול מתקיים כאשר בשוק פועל שחקן יחיד, המסוגל לגרוף רווחים גבוהים מהרווח הנורמלי בשל היעדר מתחרים. דוגמא למונופול ניתן לראות בחברת החשמל, שירות הדואר, וחברת המים.

הגישה המיקרו-כלכלית מוגבלת כיוון שהיא יכולה לספק מידע עבור החלטות בשני מימדים בלבד: כמות הייצור ומחיר המוצר, ואינה מסוגלת לתרום להחלטות אסטרטגיות כגון פיתוח יכולות ליבה.

3.2.2. תיאוריית הכלכלה הענפית היישומית
הגישה היישומית אומרת שהתיאוריה צריכה לתאר את האופן שבו העולם העסקי מתנהל, ולא את האופן התיאורטי שבו הוא "צריך" להתנהל. לכן התיאוריה מתבססת על מחקרים אמפיריים ולא על ניתוחים תיאורטיים. במחקרים אמפריים אלה נמצא כי הריווחיות הממוצעת בענף קשורה לריכוזיות בענף. כלומר, ככל שהענף ריכוזי יותר, כלומר פועלים בו פחות שחקנים ומשקלם של השחקנים הגדולים רב יותר ביחס למשקלם של השחקנים הקטנים – הריווחיות הממוצעת בענף תהיה גבוהה יותר.
קשר נוסף נמצא בין חסמי הכניסה לבין הריווחיות בענף. כלומר בענף בו חסמי הכניסה גבוהים, כלומר נדרשת עלות גבוהה על מנת להיכנס לענף, הריווחיות הממוצעת תהיה גבוהה יותר. זאת, כיוון שכאשר חסמי הכניסה גבוהים, המתחרים יכולים להעלות את המחיר, ועדיין לא להפוך את הענף לאטרקטיבי עבור שחקנים חדשים.
לבסוף, נמצא שיש חשיבות גם להתנהגות השחקנים בענף. ההתנהגות נמדדת למשל על ידי...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^