לימודי מדעים מבוססי חקר: לקראת מסגרת עבודה פדגוגית למורים בבתי ספר יסודיים

סיכום בעברית בהיקף 891 מילים, של המאמר:

van Uum, M., Verhoeff, R. & Peeters, M. (2016). Inquiry-based science education: Towards a pedagogical framework for primary school teachers. International Journal of Science Education, 38, 450-469.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
לימודי מדעים מבוססי חקר: לקראת מסגרת עבודה פדגוגית למורים בבתי ספר יסודיים
van Uum et al., 2016

1. מה היתה מטרת המחקר?
מטרת המחקר היתה לנתח את תהליכי ההנחייה והלימוד של מורים עבור תלמידים בבתי ספר יסודיים שמשתתפים בתוכניות של חינוך מדעי מבוסס-מחקר (Inquiry-based science education- IBSE), בעזרת ניתוח של שיעורים שהועברו לתלמידים, בחלוקה למודל שכולל ארבעה תחומי ידע ושבעה שלבי מחקר. המטרה היא לסייע למורים להתמודד עם אתגרים בחינוך מדעי של תלמידים בעזרת הצגתה של מסגרת מחקר פדגוגית שמחלקת את תחומי הלימוד בהתאם לשלבי החקירה ולתחומי ידע, וכך לאפשר למורים לבצע הוראה מדעית באופן שיקדם טוב יותר ההבנה ויכולת המחקר של התלמידים.

2. מה הן ארבעת תחומי הידע המדעי המוזכרים במאמר- פרט ? (Domains)
ארבעת תחומי הידע המדעי המוזכרים במאמר הם התחום המושגי (Conceptual domain), התחום האפיסטמי (Epistemic domain), התחום החברתי (Social domain) והתחום הפרוצדורלי (Procedural domain).
התחום המושגי כולל את הידע המדעי, שמייצג את ההבנה של הנושא הרלוונטי. לדוגמא, במסגרת התחום של ידע מושגי יכולה להיכלל ההבנה של התופעה הפיזיקלית של אור. בתחום ההבנה של תלמידים, ידע מושגי יכול לכלול את הידע של התלמידים לגבי הנושא הספציפי שאותו הם מתכוונים לחקור....

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^