התפקיד של פרספקטיבת העתיד בקבלת החלטות קריירה

סיכום בעברית בהיקף 2198 מילים, של המאמר:

Walker, T. L., & Tracey, T. J. (2012). The role of future time perspective in career decision-making. Journal of Vocational Behavior, 81(2), 150-158.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
התפקיד של פרספקטיבת העתיד בקבלת החלטות קריירה
Walker & Tracey, 2012

תקציר
המחקר הנוכחי בחן את הקשר המבני בין מכוונות (ערכית ואינסטרומנטלית) לעתיד (פרספקטיבת עתיד - future time perspective) לבין מסוגלות עצמית בקבלת החלטות בקריירה והססנות בקריירה (המורכבת מחרדת בחירה והתחייבות וחוסר מוכנות) במדגם של 218 סטודנטים במכללה. פרספקטיבת עתיד נמצאה כגורם משמעותי בקבלת החלטות בקריירה. תוצאות מודל משוואות מבניות הצביעו על כך שפקספקטיבת עתיד ערכית לא היתה קשורה באופן מובהק למסוגלות עצמית בקבלת החלטות בקריירה, חרדת בחירה/התחייבות וחוסר מוכנות, אך פרספקטיבת עתיד אינסטרומנטלית תיווכה לגמרי את הקשר בין ערכיות למסוגלות עצמית בקבלת החלטות בקריירה וחוסר מוכנות. פרספקטיבת עתיד אינסטרומנטלית היתה קשורה באופן מובהק למסוגלות עצמית בקבלת החלטות בקריירה וחוסר מוכנות. מסוגלות עצמית בקבלת החלטות בקריירה תיווכה לחלוטין את הקשר בין פרספקטיבת עתיד אינסטרומנטלית וחוסר מוכנות. כמו כן, הממצאים מצביעים על כך שנשים דיווחו על פרספקטיבת עתיד אינסטרומנטלית גבוהה יותר ורמות נמוכות יותר של חוסר מוכנות מאשר גברים. לא נמצאו הבדלים מגדריים במסוגלות עצמית בקבלת החלטות קריירה וחרדת בחירה/חרדה מהתחייבות וחוסר מוכנות. הממצאים מציעים כי על פסיכולוגים, יועצים ומורים לקחת בחשבון את תפקידה של מכוונות לעתיד בהתפתחות הקריירה של סטודנטים באוניברסיטה.

מסגרת תיאורטית
תהליך בחירת הקריירה של סטודנט לתואר ראשון כרוכה בחיפוש אחר תועלות שיושגו בעתיד הרחוק כמו היכולת להשיג מקצוע מבוקש, להרוויח הכנסה ולשפר יכולות (קומפטנטיות). ההחלטות שסטודנטים בקולג' עושים בקביעות מובילות לתוצאות מקצועיות עתידיות. אולם, ישנם סטודנטים שנוטים להיות יותר מוכנים לעשות החלטות בקריירה מסטודנטים אחרים. סופר (1980, Super) פיתח תאוריה, על פיה התופעה הזו הינה סימן לבגרות או בשלות בקריירה. ובהתחשב בעובדה כי גישה מלאה בתכניות (planful attitude) דורשת מיקוד בהעתיד, ניתן לטעון שאינדיבידואלים שהם באוריינטציית עתיד (,future oriented כאלה שיותר ממוקדים בעתיד) יהיו יותר בשלים לבצע החלטות קריירה. אשר על כן, הדגש במחקר הוא על הקשר בין FTP - מכוונות לעתיד לקבלת החלטות בקריירה. FTP- מכוונות לעתיד הוגדרה כיכולת לחזור לעבר דרך השימוש בזיכרון ו/או לדמיין את העתיד (Savickas, 1991). FTP הובנה קונספטואלית כיכולת המנטלית של האדם ליצוג העתיד. FTP מתמקדת בעיקר במידה בה אדם חושב ונותן חשיבות לעתיד. תפיסת העתיד מווסתת התנהגות, מבססת מטרות וציפיות, מניעה ומנטרת ביצועים במשימות שונות ומעריכה האם הביצועים הביאו למימוש המטרות. הקשר בין משימות עכשויות ומטרות עתידיות צוין כהמשכיות. סימונס ואח' (Simons, Vansteenkiste, Lens & Lancate, 2004) ציינו שלאנשים שמאופיינים במכוונת לעתיד יש הבנה טובה יותר לכיצד ההתנהגות הנוכחית שלהם משרתת אותם באופן ישיר בהשגת המטרות העתידיות שלהם.
שני הבטים חשובים שנמצא כי הם בעלי נגיעה יחודית למכוונת לעתיד הם (1) ערכיות ו-(2) אינסטרומנטליות נתפסת. ערכיות תוארה כחשיבות שאנשים מייחסים למטרות שניתן...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^