השפעתן של בעיות התנהגות של צעירים הסובלים מהפרעות הספקטרום האוטוסטי על הלחץ שחווה המטפל

סיכום בעברית בהיקף 990 מילים, של המאמר:

Lecavalier, L., Leone, S., & Wiltz, J. (2006). The impact of behaviour problems on caregiver stress in young people with autism spectrum disorders. Journal of Intellectual Disability Research, 50(3), 172-183.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
השפעתן של בעיות התנהגות של צעירים הסובלים מהפרעות הספקטרום האוטוסטי על הלחץ שחווה המטפל
Lecavalier et al., 2006

תקציר
רקע: מטרת המחקר לבחון בדגימה גדולה של צעירים בעלי הפרעות מרצף האוטיסטי (ASD) את המתאמים של הלחץ שחווה המטפל. מטרותיו העיקריות: (1) להפריד בין השפעותיהן של בעיות ההתנהגות ושל רמת התפקוד על הלחץ אותו חווה המטפל; (2) למדוד את יציבותם של בעיות ההתנהגות ולחץ המטפל. שיטה: הורים או מורים של 293 צעירים הסובלים מ-ASD מילאו שאלונים העוסקים בלחץ, בעיות התנהגות וכשירות חברתית. ההורים מילאו גם שאלון התנהגות מסתגלת. 81 צעירים דורגו פעמיים במרווח של שנה. תוצאות: ההורים והמורים לא הסכימו ביניהם באופן מלא על טבען ועל חומרתן של בעיות ההתנהגות. עם זאת, דירוגי שתי הקבוצות מראים שבעיות ההתנהגות קשורות בקשר חזק ללחץ. בפרט, כישורים של התנהגות מסתגלת, והפרעת התנהגות. כישורי הסתגלות לא נקשרו באופן מובהק עם לחץ. דיווחי ההורים על בעיות התנהגות ועל לחץ היו יציבים למדי במשך השנה, זאת בהרבה יותר מאשר דיווחי המורים. מדירוגי ההורים עולה האפשרות שהשפעתם לרעה של בעיות ההתנהגות והלחץ זה על זה התגברה במשך הזמן. מודל דו-כיווני זה לא תאם את דיווחי המורים. מסקנות: תוצאות המחקר מעלות את האפשרות שקבוצה ספציפית של התנהגויות מוחצנות הן המקושרות באופן החזק ביותר ללחץ הן בקרב ההורים והן בקרב המורים. הדיון עסק בתוצאות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^