הקשר בין מקורות רבים של תמיכה חברתית נתפסת לבין הסתגלות פסיכולוגית ולימודית בתחילת גיל ההתבגרות: השוואה בין מגדרים

סיכום בעברית בהיקף 1838 מילים, של המאמר:

Rueger, S. Y., Malecki, C. K., & Demaray, M. K. (2010). Relationship between multiple sources of perceived social support and psychological and academic adjustment in early adolescence: Comparisons across gender. Journal of Youth and Adolescence, 39(1), 47-61.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
הקשר בין מקורות רבים של תמיכה חברתית נתפסת לבין הסתגלות פסיכולוגית ולימודית בתחילת גיל ההתבגרות: השוואה בין מגדרים
Rueger et al., 2010

תקציר
המחקר הנוכחי בוחן הבדלים מגדריים במערכת היחסים שבין מקורות תמיכה (הורה, מורה, חבר לכיתה, חבר ובית הספר) לבין הסתגלות פסיכולוגית ואקדמית במדגם של 636 סטודנטים בחטיבת הביניים. הנתונים נאספו בשתי נקודות זמן מאותו בית הספר מסקר אורך שנערך. בנוסף, המחקר מחזק את התכונות הפסיכומטריות של סולם התמיכה חברתית של הילד והמתבגר ומראה כי קיימים הבדלים מגדריים בתפיסת התמיכה בתחילת גיל ההתבגרות. יתרה מכך, נמצאו הבדלים משמעותיים בין כל סוגי התמיכה לבין סימפטומים דכאוניים, חרדה, הערכה עצמית והסתגלות אקדמית אם כי לא נמצא קשר ייחודי בין סוג ספציפי של תמיכה לבין מאפיינים אלו. עוד נמצא כי תמיכה הורית מהווה מנבא חזק להסתגלות הן עבור בנים והן עבור בנות. בנוסף, תמיכת חבר לכיתה מהווה מנבא חזק בייחוד עבור בנים. תוצאות אלו מדגימות את החשיבות בבחינת הבדלים מגדריים בחוויה החברתית של מתבגרים עם תשומת לב מיוחדת לכלי המדידה והניתוח.

מבוא
שנים של מחקר הראו כי מערכת יחסים מיוחדת קיימת בין תמיכה כפי שתופסים אותה מתבגרים לבין השלכות התפתחותיות חשובות. בנוסף, עדויות רבות מצביעות על שונות באופן שבו בנים ובנות תופסים ומפיקים תועלת מתמיכה חברתית. עם זאת, הספרות אינה ברורה לגבי המידה שבה הבדלים מגדריים תורמים לקבלת תמיכה ממקורות שונים. יתרה מכך, ממצאים סותרים עולים ממערכת היחסים שבין תמיכה הורית וחברתית. לבסוף, מחקרים מעטים עסקו בקשר שבין הבדלים מגדריים לבין תמיכה שונים, כמו תמיכה מורית ותמיכה ממבוגר שאינו הורה. לפיכך חקירת הקשר שבין הבדלים מגדריים לבין תמיכה ממקורות שונים והשלכותיו של קשר זה עשויים להוסיף תובנות חדשות על הבנתנו את התפתחותם של מתבגרים.

הבדלים מגדריים
ממצאים קודמים מראים שבנים ובנות מדווחים על רמות דומות של תמיכה הורית ומורית. עם זאת, לבנות תפיסות גבוהות יותר של תמיכה מקבוצת השווים, לעומת בנים. זאת ועוד, בנות מדווחות כי הן מקבלות יותר תמיכה חברתית, בהשוואה לתמיכה הורית. לעומתם, בנים מדווחים כי הם מקבלים יותר תמיכה מהוריהם, בהשוואה לתמיכה חברתית. ממצאים אחרים מראים שבנות נוטות לחפש תמיכה כאסטרטגיית התמודדות לעומת בנים שנוטים יותר להשתמש בהימנעות או בפעילות גופנית כאסטרטגיית התמודדות. ממצא זה עקבי עם מחקרים אחרים שמצאו כי בנות נוטות לפתח חברויות בעלות אופי רגשי ואינטימי יותר לעומת בנים שנוטים לפתח חברויות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^