תמיכה חברתית מהורים, חברים, ילדים בכיתה, ומורים, בקרב ילדים ומתבגרים בגילאי 9-18: מי נתפש כתומך ביותר?

סיכום בעברית בהיקף 1813 מילים, של המאמר:

Bokhorst, C. L., Sumter, S. R., & Westenberg, P. M. (2010). Social support from parents, friends, classmates, and teachers in children and adolescents aged 9 to 18 years: Who is perceived as most supportive?. Social Development, 19(2), 417-426.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
תמיכה חברתית מהורים, חברים, ילדים בכיתה, ומורים, בקרב ילדים ומתבגרים בגילאי 9-18: מי נתפש כתומך ביותר?
Bokhorst et al., 2010

תקציר
נבחנו ההבדלים בין גילאים ובין המינים במידת התמיכה החברתית הנתפסת מהורים חברים חברים לכיתה ומורים, במדגם של 304 בנים ו 351 בנות בני 8-18. לצורך המחקר, נעשה שימוש בסולם מדידה של תמיכה חברתית לילדים ומתבגרים (The social support scale for children and adolescents). ניתוח הנתונים הראה כי רמת התמיכה החברתית הנתפסת מהורים וחברים הייתה שווה בין קבוצות הגילאים השונות. בחינת ההבדלים בין תפיסת התמיכה החברתית מהמקורות השונים הראתה כי רמת התמיכה החברתית הנתפסת מהורים לעומת חברים שווה עד גיל 16, בגילאים 16-18 רמת התמיכה החברתית הנתפסת מחברים גבוהה מרמת התמיכה החברתית הנתפסת מהורים. רמת התמיכה החברתית הנתפסת ממורים בקבוצות הגילאים הבוגרים הייתה נמוכה מאשר בקבוצות הגילאים הצעירים, הבדל זה ייוחס למעבר מבית ספר יסודי לחטיבה ולתיכון. לבסוף, רמת התמיכה החברתית הנתפסת ממורים, חברים לכתה וחברים, אצל בנות הייתה גבוהה מאשר אצל בנים.

מבוא
בתקופת ההתבגרות, יחסים עם חברים בני אותו הגיל נעשים יותר משמעותיים ואינטימיים. לעיתים קרובות בני נוער אף סומכים יותר על החברים מאשר על ההורים. השאלה של מחקר זה היא, האם המתבגרים תופסים את חבריהם כמספקים יותר תמיכה חברתית מאשר הוריהם, והאם התמיכה הנתפסת מהחברים ומההורים תלויה בגילו של המתבגר.
רוב המחקר בנושא תמיכה למתבגרים מתמקד בהורים ובחברים, יחד עם זאת, מאחר ומתבגרים מבלים חלק ניכר מזמנם בבית הספר, מחקר יותר אקולוגי המבוסס על מודל ביואקולוגי התמקד גם בתמיכה המתקבלת בבית ספר ממורים ומחברים לכתה. בנוסף לתמיכה חברתית, מחקרים שהתמקדו בהשפעה של הורים, חברים מורים וחברים לכתה על בעיות רגשיות, התנהגותיות ואקדמיות, מצאו שקיימת שונות בין ההשפעות השונות. לאור תוצאות מהמחקרים הנ"ל שמצביעים על השפעות הקשורות במורים ובחברים בכתה מלבד השפעות הקשורות בהורים וחברים, הוחלט במחקר זה לבחון את התמיכה חברתית הנתפסת על ידי מתבגרים ממורים וחברים לכתה בנוסף לתמיכה החברתית הנתפסת המתקבלת מהורים ומחברים. ידע מפורט הקשור בתמיכה חברתית נתפסת בטווח הגילאים שונים 8-18 עשוי להועיל בפיתוח של תוכניות טיפול והתערבות הקשורות בתמיכה חברתית מגיל צעיר.

תמיכה חברתית נתפסת
הגדרה - המידה שבה היחיד תופס חברים ברשתות חברתיות שבהן הוא נמצא כעשויים לספק לו תמיכה חברתית. מחקרים קודמים מצביעים על חמישה מימדים של תמיכה חברתית: רגשי, אינסטרומנטלי, קבלת אינפורמציה,...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^