בעיות הפנמה אצל מבוגרים עם לקויות למידה – ניתוח על

סיכום בעברית בהיקף 1626 מילים, של המאמר:

Klassen, R. M., Tze V. M. C. & Hannok, W. (2013). Internalizing Problems of Adults With Learning Disabilities: A Meta-Analysis. Journal of Learning Disabilities 46(4), 317 –327.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
בעיות הפנמה אצל מבוגרים עם לקויות למידה – ניתוח על
Klassen et al., 2013

תקציר
מחקר זה עוסק בקשר בין בעיות הפנמה, חרדה ודיכאון, ללקויות למידה אצל מבוגרים.
שתי השערות על הקשר בין השניים הוצעו ונבחנו: (1) השערת השהייה, לפיה חלה ירידה בבעיות הפנמה אצל מבוגרים. (2) השערת ההתמשכות, על פיה בעיות הפנמה נמשכות אל תוך הבגרות.
סקירה של 15 מחקרים מתוך 171 הצביעה על תמיכה בהשערת ההתמשכות עם שיעור בעיות הפנמה בקרב מבוגרים הדומה לזה שנמצא במחקר שעסק בילדים ומתבגרים בעלי לקויות למידה (להלן ל"ל).
בעיות למידה ספציפיות אשר מתקשרות ללקויות למידה לרוב נמשכות מן הילדות לנעורים ועד לבגרות. על פי הגדרות עדכניות ל"ל נמשכות לאורך כל החיים. בעיות אקדמיות אשר זוהו בילדים עם ל"ל עלולות להפריע להישגים בלימודים הגבוהים ולהפחית הזדמנויות מקצועיות בבגרות. עם זאת נמצא כי ל"ל משפיעות גם על רווחה נפשית ורמות גבוהות של בעיות הפנמה מעבר לתוצאות אקדמיות
ההשפעה החברתית והפסיכולוגית הקשורה ל"ל בילדות ממשיכה לשחק תפקיד בהמשך החיים, אבל הקשר בינן ובין חרדה ודיכאון בבגרות אינו ברור. בהקשר לכך, אף סקירה שיטטית לא בחנה האם מבוגרים עם ל"ל מציגים רמות גבוהות יותר של חרדה ודיכאון מאשר חבריהם ללא ל"ל. לפיכך, מטרתו של מחקר זה הינה להאיר את הפער הקיים בידע המחקרי באמצעות מטא-אנליזה המתבססת על מחקרים אשר בחנו בעיות הפנמה בקרב מבוגרים עם ובלי ל"ל.

סקירה ספרותית ומסגרת תיאורטית
קשיי למידה מהווים גורם סיכון לבריאות הנפשית של הילדים והמתבגרים ובאופן ספציפי מקושרים עם רמות גבוהות של בעיות הפנמה (חרדה ודיכאון). הקשר בין בעיות למידה ובעיות הפנמה אצל ילדים ומתבגרים אינו מפתיע בהתחשב בחוויות הבית ספריות כמעצבות את התפקוד החברתי, הרגשי, והמנטאלי של ילדים צעירים. כישלונות אקדמיים חוזרים על ידי ילדים עם ל"ל הסתיימו בתחושות של חוסר תקווה ונחיתות אשר גרמו לבעיות אקדמיות נוספות ולמעגל מתמשך של אי-הסתגלות פסיכו-חברתית. לפי תיאוריות התפתחותיות, גורמים סביבתיים כמו גורמי דחק אקדמיים המקושרים עם בית הספר מקיימים אינטראקציה עם פגיעות ביולוגית ומביאים לתוצאות שליליות אשר מסתכמות בחרדה ודיכאון אצל ילדים ומבוגרים. בנוסף, נמצא כי תהליכים קוגניטיביים ושיבושים בפונקציות ניהוליות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^