דפוסי מערכות יחסים קרובות והסתגלות חברתית-רגשית ואקדמית בקרב תלמידים בעלי לקויות למידה

סיכום בעברית בהיקף 1694 מילים, של המאמר:

Al‐Yagon, M., & Mikulincer, M. (2004). Patterns of close relationships and socioemotional and academic adjustment among school‐age children with learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 19(1), 12-19.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
דפוסי מערכות יחסים קרובות והסתגלות סוציו-רגשית ואקדמית בקרב תלמידים בעלי לקויות למידה
Al‐Yagon & Mikulincer, 2004

מבוא
מחקר זה בוחן דפוסים של מערכות יחסים קרובות בקרב ילדים בגילאי בית-הספר עם לקויות למידה (LD) וביטויין בדפוסי ההתקשרות, הבדידות הנתפסת, תחושת הקוהרנטיות ודיווחי מורים על הישגים אקדמים. בהתאם לתאוריית העמידות, מחקר זה בחן מנבאים של הסתגלות חיובית אצל ילדים בעלי לקויות למידה. המדגם כלל 98 ילדים עם לקוות למידה מכיתות רגילות, ו-98 ילדים ללא לקויות למידה. עלו הבדלים מובהקים בין הקבוצות בסגנון ההתקשרות ויכולת הסתגלות. ההתקשרות היתה בקורלציה עם הסתגלות סוציו-רגשית אך לא עם הישגים אקדמיים. תת קבוצה של ילדים בעלי עמידות גבוהה התגלו בקרב ילדים בעלי לקויות למידה.
בעיות הסתגלות הקשורות לתפקוד בבית-הספר הן מוטיב מרכזי במחקרים המתמקדים בילדים עם לקויות למידה. חוקרים דיווחו כי ילדים אלו נוטים לחוות יותר בעיות בחוסר הסתגלות מאשר ילדים ללא לקויות למידה. מעבר לקשיים הקוגניטיבים והאקדמיים, ילדים אלו סובלים ממגוון קשיים סוציו-רגשיים- רמות גבוהות של דחייה ובדידות, תחושת קוהרנטיות נמוכה, תפיסה עצמית נמוכה ורמות גבוהות של דיכאון וחרדה. יש חוקרים הטוענים שבעיות נוירולוגיות אשר משפיעות על הישגיהם הלימודיים של ילדים עם לקויות למידה, עשויות להשפיע גם על התפיסה והפרשנות החברתית והרגשית של הילדים ולפגום במערכות היחסים הקרובות שלהם בילדות ובבגרות.
מחקרים רבים השתמשו בתאוריית ההתקשרות כבסיס להבנת דפוסים של מערכות יחסים קרובות של ילדים גם מעבר לגיל הינקות. מחקרים אלו מראים כי דפוס התקשרות בטוח נמצא במתאם עם יכולות חברתיות טובות עם ילדים אחרים ומבוגרים, שיתוף פעולה עם הורים וויסות רגשי טוב יותר.
לחילופין, התקשרות לא בטוחה מקושרת ליכולות חברתיות נמוכות ומערכות יחסים דלות יותר עם קבוצת השווים בילדות ובבגרות.
בעשור האחרון, חוקרים מצאו כי תאוריית ההתקשרות רלוונטית להסברת מגוון התנהגויות מסתגלות לאורך החיים. מחקרים אשר בדקו מודלים של סיכון והגנה בקרב ילדים בסיכון גבוה, הדגישו את חשיבות ההתקשרות בהסברת תפקוד מסתגל ובלתי-מסתגל.
על אף הבנת החשיבות של תרומת מערכות היחסים לדפוסי הסתגלות בקרב בעלי התפתחות תקינה, מעט מחקרים התמקדו במערכות יחסים קרובות בקרב ילדים בעלי לקויות למידה. במחקר הנוכחי בחנו את האסוציאציה בין ילדים עם לקויות למידה, דפוסי מערכות היחסים הקרובות שלהם והסתגלותם הסוציו-רגשית...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^