השלכות קבוצות השווים, פופולריות והעדפות חברתיות על תפקוד חברתי בקרב תלמידים עם ובלי ליקויי למידה

סיכום בעברית בהיקף 1927 מילים, של המאמר:

Estell, D. B., Jones, M. H., Pearl, R., Van Acker, R., Farmer, T. W., & Rodkin, P. C. (2008). Peer groups, popularity, and social preference: Trajectories of social functioning among students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 41(1), 5-14.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
השלכות קבוצות השווים, פופולריות והעדפות חברתיות על תפקוד חברתי בקרב תלמידים עם ובלי ליקויי למידה
Estell et al., 2008

תקציר
הספרות המורחבת מדווחת בנוגע לתפקודים החברתיים של תלמידים עם לקויות למידה, שאם כי רובם שייכים לקבוצת השווים, עדיין חלק גדול מהם מבודדים ורובם בעלי מעמד חברתי נמוך בהשוואה לקבוצת השווים. זאת למרות שעד כה לא נעשו מחקרי אורך בנושא זה והמחקרים שכן נעשו הם בטווח הקצר. המחקר הנוכחי בוחן דוגמה של 1,361 תלמידים (678 בנות ו- 683 בנים: 55 עם לקויות למידה) תוך כדי שימוש בניתוח תפקוד חברתי בקבוצת השווים, לאורך סמסטר האביב של שנה שלישית- כיתה ג' ועד הסתיו של השנה השישית- כיתה ו'. התוצאות מראות, שלמרות שההישגים של התלמידים עם לקויות הלמידה במונחים של תפקודי קבוצה ושכבת גיל, היו דומים לאלו של קבוצת השווים, הרגילה, תלמידים בעלי לקות למידה נצפו כנמוכים בממדים חברתיים בחברת חבריהם לכיתה, ככלל. השפעה זו, שנראתה לאורך זמן, מצביעה על המסקנה ששילוב לטווח הארוך לא בהכרח ישפיע על התפקוד החברתי של התלמידים עם לקויות הלמידה בחברת קבוצת השווים.
ליחסים עם קבוצת השווים ולמקובלות יכולים להיות השפעות חיוביות רבות על ההתפתחות, כולל סוציאלית- חברתית ורגשית ואקדמאית- מוטיבציה וציונים בבית ספר. דחייה חברתית מקבוצת השווים נראתה כמשפיעה באופן שלילי על אלו. בנוסף, עלולה לגרום לנשירה מוקדמת מבית הספר. ככלל, יחסים חיוביים עם קבוצת השווים הם מפתח בלמידה והצלחה בבית הספר.
מחקרים הציעו שלתלמידים עם לקויות למידה יש קשיים ביחסים חברתיים בקבוצת השווים. תלמידים בבית ספר יסודי עם לקויות למידה נוטים להיות בעלי סיכויים גבוהים לבידוד חברתי והם בסיכון ליחסים בין אישיים דלים. חלק מהמחקרים הציעו שיותר כיתות שילוב יכולות לסייע בחלק מההיבטים של היחסים החברתיים יוצאי הדופן של תלמידים אלו, כמו יחסים הדדיים בין הילדים. הדבר שפחות מובן הוא ההשפעה ארוכת הטווח של השילוב על התפקודים החברתיים של תלמידים עם לקויות למידה.
מחקרים ואנשי חינוך יכולים להרוויח מהבנה רחבה יותר של הגורמים החברתיים של ילדים לקויי למידה בכיתות שילוב.

רקע תיאורטי
גרעון חברתי ותלמידים עם לקויות למידה
מבדיקה של יחסים חברתיים בסביבת ילדים עם לקויות למידה, מצאו, שילדים עם לקויות למידה מראים פחות הישגים חברתיים באופן גורף, זאתלעומת קבוצת השווים. לא רק ש- 80% מהם דחויים על ידי קבוצת השווים, הם גם באופן כללי בעלי כשירות חברתית נמוכה. באמצע בית הספר היסודי, ילדים עם לקויות למידה לרוב משחקים לבד ודחויים על ידי אלו ללא לקויות הלמידה. ילדים עם לקויות למידה מדווחים על עצמם, שהם אינם מקובלים חברתית, ושיש להם באופן משמעותי מסוגלות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^