בני נוער עם לקויות למידה: תפקוד התנהגותי וחברתי-רגשי והתקשרות עם האבות, האמהות והמורים

סיכום בעברית בהיקף 3006 מילים, של המאמר:

Al-Yagon, M. (2012). Adolescents with learning disabilities: Socioemotional and behavioral functioning and attachment relationships with fathers, mothers, and teachers. Journal of youth and adolescence, 41(10), 1294-1311.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
בני נוער עם לקויות למידה: תפקוד התנהגותי וחברתי-רגשי והתקשרות עם האבות, האמהות והמורים
Al-Yagon, 2012

תקציר
המחקר בוחן את השפעת דפוסי ההתקשרות של מתבגרים, בעלי וללא לקויות למידה, עם הורים ומורים על התפקוד החברתי, הרגשי וההתנהגותי של המתבגרים. חקר תפקיד דפוסי היחסים הקרובים עם מבוגרים משמעותיים מעניין במיוחד באוכלוסיית לקויי הלמידה במהלך תקופת ההתבגרות. יחסי התקשרות שונים יכולים להוות גורמי סיכון או הגנה לאורך תקופת הילדות ואף להוביל לקשיים בבגרות. הסתגלות חברתית-רגשית של מתבגרים כוללת היבטים של הפנמה (בדידות, פגיעות) והיבטים של החצנה. ממצאי המחקר מעלים הבדלים משמעותיים בין קבוצת המתבגרים ללא לקות למידה לבין מתבגרים בעלי לקות למידה. ניתוח רגשי-חברתי ניתוח משוואות מבניות מראה התאמה בין המודל התיאורטי לבין הממצאים האמפיריים. מתבגרים משתי הקבוצות הראו תרומה זהה של יחסי התקשרות עם האם להסתגלות המתבגר, אך הבדלים בין הקבוצות נמצאו בתרומתם של יחסי קרבה עם אב ועם מחנך הכיתה להסתגלות המתבגר.
הדיון מתמקד בערכם הייחודי של יחסים קרובים עם דמויות התקשרות בבית ובביה"ס עבור מתבגרים עם לקויות למידה לעומת מתבגרים עם התפתחות תקינה.

מסגרת תיאורטית של מחקרים קודמים בנושא
יחסי התקשרות הורה-ילד
תיאוריית ההתקשרות מסבירה בצורה טובה את השונות בין בני אדם ברמת ההסתגלות שלהם לאורך החיים. התיאוריה נתמכת מחקר ומשמשת כבסיס מחקרי וכהנחת יסוד במחקרים רבים, כמו גם במחקר זה.
תיאוריית ההתקשרות של בולבי מדגישה את תפקידה של אינטראקציה עם אחרים משמעותיים בהתפתחות האישית, החברתית והרגשית, במהלך שנות החיים הראשונות ובתקופת הילדות. תינוקות מפתחים יחסים מובחנים ומתמשכים עם המטפלים העיקריים שלהם ועם הזמן, האינטראקציות הללו מתורגמות למודל פנימי שמהווה את הייצוגים המנטליים של האחרים המשמעותיים ושל העצמי. במהלך ההתפתחות, הייצוגים המנטליים הללו משפיעים על הפרשנות ומעצבים את האמונות של הילד ואת ציפיותיו מהסביבה הקרובה שלו.
בעשורים האחרונים מחקרים שונים הצביעו על הקשר שבין דפוסי התקשרות הורה-ילד לבין תפקוד רגשי-חברתי והשלכות התפתחותיות אחרות בקרב ילדים עם התפתחות תקינה. בנוסף, יחסי ההתקשרות משפיעים על היחסים הבין-אישיים ועל התפקוד הפסיכולוגי גם לאחר תקופת הילדות.
המחקרים המועטים על ילדים לקויי למידה דיווחו על שכיחות נמוכה של התקשרות בטוחה עם ההורים, בהשוואה לבני גילם שאינם לקויי למידה. מחקר שבחן ילדים בביה"ס יסודי דיווח על התקשרות לא בטוחה כגורם סיכון בהגברת חוסר ההסתגלות החברתית-רגשית של הילדים. גורמים נוירולוגיים פנימיים נמצאו כקשורים ליכולות לימודיות של לקויי למידה ולתפיסות חברתיות ורגשיות של ילדים ומתבגרים. כלומר, קשיים בעיבוד החברתי-קוגניטיבי אינם פוגעים רק בכישורים החברתיים, הרגשיים וההתנהגותיים של הצעירים הללו, אלא עלולים לפגוע גם במערכות יחסים ספציפיות ומתמשכות עם אחרים משמעותיים.
תיאוריית ההתקשרות מדגישה את איכות הטיפול של ההורים כמסבירה את השונות הבין אישית בדפוסי ההתקשרות. מחקרים על לקויי למידה מניחים כי הקשיים שחווים צעירים לקויי למידה עלולים להשפיע על איכות הטיפול של הההורים והיכולת שלהם לפרש במדויק את צורכי ילדיהם לנחמה ולחקירה.
דפוסי התקשרות והשלכותיהם בקרב מתבגרים עם לקויות למידה לא נבחנו עדיין. מחקרים בקרב מתבגרים עם התפתחות תקינה הראו דפוסי התקשרות שונים שנמצאו קשורים להתפתחות פסיכולוגית של המתבגרים. לדוגמא יותר התנהגויות חוקרות, פחות תלות בהורים ויותר פתרון בעיות פרודוקטיבי בעת קונפליקטים עם ההורים.
יחסי התקשרות עם אבות נחקרו פחות מיחסי התקשרות עם אמהות בקרב מתבגרים בעלי התפתחות תקינה. מחקרים על יחסי התקשרות אב-ילד בתקופת הילדות הצעירה מראים ממצאים לא עקביים, חלקם הראו קשר בין התקשרות בטוחה עם אבות לבין אינטראקציות חיוביות של הילדים עם בני גילם, בעוד שמחקרים אחרים לא הצליחו לתמוך בקשרים אלו. גרוסמן (2002) טען כי דפוסי התקשרות השונים בין הילד להוריו יוצרים התנסויות שונות, למשל אמהות נוטות לעתים לשמש כבסיס בטוח בזמני משבר, בעוד אבות נוטים לשמש כשותף למשחק מאתגר אך בטוח. מחקרים קודמים על ילדים צעירים מדווחים שהתקשרות בטוחה עם אבות קשורה לקבלת הילדים במרחב החברתי הרחב והתקשרות בטוחה עם אמהות קשורה ביחסים של הילדים בתוך קבוצות קטנות ואינטימיות או יחסים זוגיים.
בהתבסס על העניין הגובר סביב תפקידו החשוב של האב בהתפתחות ילדיו ולאחר מכן בהסתגלותם,...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^