האתר המוביל ברשת לסיכומים בעברית

ריבוי המודרניות / נח אייזנשטדט

סיכום בהיקף 2257 מילים ₪62
ריבוי המודרניות
אייזנשטדט, 2010

שער ראשון : ריבוי המודרניות - היבטים תיאורטיים
פרק א: המימד הציוויליזציוני של המודרניות
המודרניות התפתחה מהציוויליזציות הציריות הגדולות - התרבות הנוצרית-אירופאית. ההתפתחות הייתה גלגול...

שינוי: עקרונות של יצירת בעיות ופתירתן

סיכום בהיקף 8605 מילים ₪62
שינוי: עקרונות של יצירת בעיות ופתירתן
ואצלאוויק ואח', 2011

מבוא:
1334- מרגרט מאולטאש, הדוכסית מטירול, מכתרת סביב מצודה שאינה ניתנת לכיבוש ישיר אם כי למצור ממושך היעזור להביס את האוייב. מצב הנצורים עם הזמן נהיה חמור ביותר...

הילדה הערביה המוכשרת: בין מסורת למודרניזם

סיכום בהיקף 917 מילים ₪42
הילדה הערבית המוכשרת: בין מסורת למודרניזם
David & Khalil, 2009

תקציר
מאז הכרזת העצמאות של ישראל ב-1948, נשים ערביות היו הנהות העיקריות מחוק חינוך החובה. לנשים ערביות בגילאי 65+ יש בממוצע פחות משנה אחת של חינוך פורמלי. לנכדותיהן,...

ההגיון התרבותי של התלכדות המדיה

סיכום בהיקף 245 מילים ₪35
ההגיון התרבותי של התלכדות המדיה
Jenkins, 2004

המאמר משרטט תאוריה בנוגע להתלכדות מדיה, תוך זיהוי אזורי מתח ושינוי עיקריים בעיצוב סביבת המדיה בעשור הקרוב. הכותב רואה את התלכדות המדיה כיותר משינוי טכנולוגי, וטוען כי היא משנה...

חשיבה מחדש על המרחב הציבורי/וירטואלי: הבעיה בהשתתפות

סיכום בהיקף 265 מילים ₪39
חשיבה מחדש על המרחב הציבורי/וירטואלי: הבעיה בהשתתפות
Goldberg, 2011

המאמר מפרט ביקורות לגבי ההשתתפות המקוונת, וטוען כי צמצומה לכדי רמה בסיסית של מסירת מידע, מטיל ספק לגבי יכולת קיומה של פרדיגמת המרחב הציבורי/וירטואלי. מרחב...

תפקידם של אופטימיות ואמון בהתנהגות אזרחית אישית של מורים

סיכום בהיקף 912 מילים ₪42
תפקידם של אופטימיות ואמון בהתנהגות אזרחית אישית של מורים
Schwabsky, 2014

מבוא
נושא המחקר: המחקר עוסק במושג שנטבע על ידי Hoy et. Al (2008), ונקרא התנהגות אזרחית אישית (Individual citizenship behavior - ICB). המושג מתייחס להתנהגות שמורים מפנים כלפי...

פיתוח של התערבות מבוססת תרבות: המקרה של משפחות לטיניות המתמודדות עם סכיזופרניה

סיכום בהיקף 853 מילים ₪42
התערבות התפתחותית מבוססת תרבות: המקרה של משפחות לטיניות המתמודדות עם סכיזופרניה
Barrio & Yamada, 2010

רציונל המחקר והבסיס התיאורטי
למעורבות של המשפחה יש השפעה חיובית כחלק מהטיפול באנשים שאובחנו עם סכיזופרניה, וגם עוזרת...

אסטרטגיית התגמולים ומדידת הביצועים

סיכום בהיקף 273 מילים ₪39
מערכת התגמולים ומדידת הביצועים
San et al., 2012

במטרה ללמוד על מערכת התמריצים ומדידת הביצועים, נערכו שני חקרי מקרה של חברות ביטוח, הנבדלות ביניהן בגודלן. הממצאים מראים שהחברות משתמשות בעיקר במדדים פיננסיים ואובייקטיביים...

מענה על דרישות העובדים: פירמידת הצרכים של מאסלו עדיין מהווה מדריך אמין להנעת עובדים

סיכום בהיקף 294 מילים ₪39
מענה על דרישות העובדים: פירמידת הצרכים של מאסלו עדיין מהווה מדריך אמין להנעת עובדים
Sadri & Clarke- Bowen, 2011

מימוש עצמי הוא השכבה החמישית והאחרונה בפירמידת הצרכים של מאסלו. הצורך במימוש עצמי הוא הצורך בהגשמה עצמית והצורך להפוך...

האם כסף הוא תרופת פלאים? תגמולים עבור עובדי ידע

סיכום בהיקף 283 מילים ₪39
האם כסף הוא תרופת פלאים? תגמולים עבור עובדי ידע
Markova & Ford, 2011

בכדי לבדוק את ההשפעה של סוגים שונים של תמריצים על הביצועים של עובדי-ידע, נערך מחקר אמפירי. המחקר בדק איזה סוג תמריצים משפיע יותר על העובדים (תמריצים כספיים או...