האתר המוביל ברשת לסיכומים בעברית

סופו של המימון ההתנהגותי / ריצ'רד ת'יילר

סיכום בהיקף 797 מילים ₪42
סופו של המימון ההתנהגותי
Thaler, 1999

הקדמה
בשנת 1985 החוקרים Thaler ו- De Bondt פרסמו מאמר בשם: "האם שוק המניות מוערך יתר על המידה?". המאמר היה שנוי במחלוקת, מפני שהוא תמך בהשערה כי הטיה קוגניטיבית יכולה לייצר מחיר שוק של מניה שאינו...

מה לחינוך ולתקציב המדינה?

סיכום בהיקף 166 מילים ₪35
מה לחינוך ולתקציב המדינה?
סבירסקי, 2010

במהלך השנים נעשו קיצוצים בתקציבי משרד החינוך וההשכלה הגבוהה, כחלק ממשבר התקצוב של מערכות השירותים הציבוריים. מבחינת מערכת החינוך, הקיצוצים משפיעים על היבטים כמו מספר התלמידים,...

המדינה הרגולטורית

סיכום בהיקף 198 מילים ₪35
המדינה הרגולטורית
Yeung, 2010

פרק זה עוסק בהגדרת המאפיינים העיקריים של המדינה הרגולטורית כפי שהם עולים בדיון אקדמי ובסיבות לעלייתה.
המדינה הרגולטורית מייצגת שינוי בתפקידי הממשל בהשוואה למודל הסוציואקונומי, וכוללת הפרטה...

בחינת הצדק החברתי בבתי ספר לאחר תקופת מדיניות הרווחה

סיכום בהיקף 177 מילים ₪35
בחינת הצדק החברתי בבתי ספר לאחר תקופת מדיניות הרווחה
Gewirtz, 1998

המאמר מתאר כיצד בתי ספר באנגליה של שנות ה-80 וה-90, לאחר תקופת מדיניות הרווחה, דחקו לשוליים נושאים של צדק חברתי, וגרמו לשעתוק של מספר צורות של דיכוי ואי צדק....

לחיות על פי עקרונות או לחנך לקראתם? מקום המשפט כמכשיר לקידום הוגנות במסגרת רפורמות בחינוך: ניתוח שלושה מקרים [סיכום של המקרה האנגלי בלבד]

סיכום בהיקף 238 מילים ₪35
לחיות על פי עקרונות או לחנך לקראתם? מקום המשפט כמכשיר לקידום הוגנות במסגרת רפורמות בחינוך: ניתוח שלושה מקרים [סיכום של המקרה האנגלי בלבד]
גבתון, 2010

במאמר זה נבחנת חשיבות החקיקה לקידום הוגנות ושוויון בחינוך ציבורי, לאור...

גישת "ארגז כלים" לפיתוח חוויות אומנותיות יצירתיות מובנות באופן מתחשב

סיכום בהיקף 952 מילים ₪42
גישת "ארגז כלים" לפיתוח חוויות אומנותיות יצירתיות מובנות באופן מתחשב
Hanson & Herz, 2011

תקציר
במחשבתם של רוב האנשים יש קשר קרוב בין אומנות ויצירתיות. כאשר נשאלו מדוע אומנות צריכה להכלל בתוכנית לימודים בבתי ספר, לרוב הנשאלים...

האם הנתונים על ההכנסה מעבודה אכן משקפים את המציאות בישראל?

סיכום בהיקף 503 מילים ₪39
האם הנתונים על ההכנסה מעבודה אכן משקפים את המציאות בישראל?
בן דוד, 2010

תקציר
המאמר מכיל השוואה בין נתוני ההכנסה מעבודה המבוססים על סקרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבין נתוני ההכנסה הלאומית הגולמית. נמצא פער של 25% בין...

גורמים המשפיעים על אינטגרציה של טכנולוגיה בהוראה: פרספקטיבה מטייוואן

סיכום בהיקף 303 מילים ₪39
גורמים המשפיעים על אינטגרציה של טכנולוגיה בהוראה: פרספקטיבה מטייוואן
ChanLin, 2006

הרעיון המרכזי במאמר: ההחלטה של מורים יצירתיים האם להשתמש במחשבים לצורך ההוראה, נובעת ממגוון גורמים, ולא רק מגורמים אישיים וסביבתיים. הוראה...

מדוע מורים אינם מיישמים את מה שהם מאמינים בנוגע לשילוב של טכנולוגיה?

סיכום בהיקף 344 מילים ₪39
מדוע מורים אינם מיישמים את מה שהם מאמינים בנוגע לשילוב של טכנולוגיה?
Chen, 2008

הרעיון המרכזי במאמר: קיים חוסר עקביות בין האמונות שמבטאים מורים לפרקטיקת הלימוד שהם מציגים.
רקע מחקרי: לפי מחקרים קודמים, אמונות המורים...

ההשפעה של משימות מעוררות על המוטיבציה לקריאה ועל ההבנה

סיכום בהיקף 811 מילים ₪42
ההשפעה של משימות מעוררות על המוטיבציה לקריאה ועל ההבנה
Guthrie et al., 2006

תקציר
אחת מהגישות התיאורטיות להגברת מוטיבציה פנימית לקריאה כוללת את שימוש המורים בעניין מצבי כדי לעודד את ההתפתחות של עניין ארוך טווח בקריאה....