גירושין בישראל: היבטים דמוגרפיים-חברתיים

סיכום בעברית בהיקף 1388 מילים, של המאמר:

לוין, ע. צ. (2006). גירושין בישראל: היבטים דמוגרפיים-חברתיים. סוציולוגיה ישראלית 8(1), 65-85.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
גירושין בישראל: היבטים דמוגרפיים-חברתיים
לוין, 2006

מאמר זה בוחן את תופעת הגירושין בישראל ומתמקד בהשפעה של מאפיינים דמוגרפיים-חברתיים של בני הזוג על יציבות בנישואין.
א. בוחן את הקשר בין הומוגמיה מבחינת מוצא, השכלה וגיל על הסיכויים להתגרש.
ב. בוחן את הקשרים שבין השקעה בהון משפחתי ייחודי, עיתוי הנישואין והאם אלו נישואין ראשונים לשני בני הזוג, על הסיכוי לגירושין.
ג. בוחן האם השפעת מאפייני הנישואין על סיכוי לגירושין משתנה במהלך הנישואין.
ד. בוחן את הקשר בין הומוגמיה מבחינת מוצא והשכלה על הסיכויים להתגרש בישראל.

רקע תיאורטי
יש העדפה אוניברסלית לנישואין בין בני זוג עם מאפיינים חברתיים דומים, כלומר נישואין הומוגמיים, אך בחברות מערביות מודרניות חלו שינויים בדפוסי בחירת בן זוג: חלה ירידה בהתאמה על בסיס אתני ודתי, ולעומתה חלה עלייה בהתאמה על בסיס השכלה. יחד עם שינויים אלו חלה גם עלייה בשיעורי הגירושין. מכאן עולה השאלה האם קיים קשר בין התאמה של מאפייני בני הזוג והבין יציבות הנישואין.
כלכלנים טוענים שההסבר ליציבות של נישואין הומוגמיים קשור לרווח מנישואין, כלומר ככל שההתאמה בין בני הזוג יותר טובה, כך גדל הרווח ומחיר הגירושין עולה אף הוא, כאשר אלו קשורים גם לשינויים במעמד האישה ולגורמים כלכליים, חברתיים ותרבותיים אחרים.
בהקשר הישראלי, הקשר בין הומוגמיה לגירושין מעניין, מכיוון שכרבע מהנישואין בקרב יהודים בישראל הם נישואין מעורבים עדתית. העלייה המהירה בשיעורי נישואין בין עדתיים נראתה בתחילה כסימן להצלחת כור ההיתוך והגשמת האידיאל הציוני, אך מתברר שעדתיות עדיין מהווה גורם חשוב בבחירת בן זוג בישראל. ההנחה שנישואין תוך עדתיים עשויים לתרום ליציבות הקשר, משום שבסיס תרבותי משותף עשוי להפחית קונפליקטים בין בני הזוג.
השקעה בהון משפחתי ייחודי, פירושו משאבים, ידע והתמחות שמעלים את הרווח מנישואין ושערכם יורד עם פירוק הקשר, מכאן שהשקעה בהון משפחתי מייצבת את...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^