האתר המוביל ברשת לסיכומים בעברית

אינטרסים כלכליים והאיחוד האירופי: זרז או מעצור לאינטגרציה אירופאית?

סיכום בהיקף 765 מילים ₪42
אינטרסים כלכליים והאיחוד האירופי: זרז או מעצור לאינטגרציה אירופאית?
Sadeh & Howarth, 2008

קבוצות אינטרסים כלכליים מוגדרות כארגונים מייצגים שמיועדים להשגת האינטרסים הכלכליים החומריים של חבריהן. הם כוללים איגודים מקצועיים,...

קול הצרכן והמטופל וחסות בתעשיית הרוקחות

סיכום בהיקף 803 מילים ₪42
קול הצרכן והמטופל וחסות בתעשיית הרוקחות
Perehudoff & Alves, 2011

בהתחשב בתפקידן המתרחב של קבוצות חברה אזרחית בתמיכה בשינויים במדיניות הבריאות, מטרת מחקר זה היא לבחון אם קיים קשר בין חסות כלכלית עבור ארגוני מטופלים וצרכנים...

השפעת קבוצות אינטרסים על שינוי מדיניות בארה"ב: הערכה המבוססת על היסטוריה של מדיניות

סיכום בהיקף 928 מילים ₪42
השפעת קבוצות אינטרסים על שינוי מדיניות בארה"ב: הערכה המבוססת על היסטוריה של מדיניות
Grossmann, 2012

מבוא
באיזו תדירות ותחת אילו נסיבות קבוצות אינטרסים משפיעות על התוצאות של המדיניות הלאומית של ארה"ב? במאמר זה, אני מציג שיטה...

מודל הדמוקרטיה האתנית: ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית / סמי סמוחה

סיכום בהיקף 1063 מילים ₪42
מודל הדמוקרטיה האתנית: ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
Smooha, 2002

מבוא
מדינת הלאום הליברלית-דמוקרטית נמצאת בדעיכה במערב כתוצאה מגלובליזציה, רגו'נליזציה (regionalisation), אוניברסליות של זכויות מיעוטים, רב-תרבותיות ועליית...

סואץ והתדרדרותה של בריטניה ככוח עולמי

סיכום בהיקף 508 מילים ₪39
סואץ והתדרדרותה של בריטניה ככוח עולמי
Peden, 2012

משבר סואץ, שכלל הלאמה ע"י דיקטטור מצרי של החברה Suez Canal Company בה לממשלה הבריטית היו מניות, תכנון של אנגליה וצרפת לפלוש למצריים, לחץ אמריקאי לנסיגה ולבסוף נפילתו של ראש הממשלה...

לתת, להמריץ, לעשות: לשלב טכנולוגיה ופדגוגיה במסגרת תחום התוכן הטכנולוגי-פדגוגי עבור הוראת מדעי החברה

סיכום בהיקף 260 מילים ₪39
לתת, להמריץ, לעשות: לשלב טכנולוגיה ופדגוגיה במסגרת תחום התוכן הטכנולוגי-פדגוגי עבור הוראת מדעי החברה
Hammond & Manfra, 2009

תקציר
קיימת התייחסות רבה לתחום התוכן הטכנולוגי-פדגוגי (TPACK) בחינוך להוראה. הוא מספק שפה משותפת לדיון על...

תוכניות לימודים מקצועיות עבור רווחים לבעלי משרות כהזדמנות שנייה

סיכום בהיקף 1747 מילים ₪62
תוכניות לימודים מקצועיות עבור רווחים לבעלי משרות כהזדמנות שנייה
Ayalon & Menahem, 2010


תקציר
לאחרונה יסדו אוניברסיטאות בישראל תוכניות לימודים מקצועיות עבור רווחים (FP), שנועדו לבעלי משרות מנהלים זוטרים המעוניינים בתואר שני...

הלך החבל אחר הדלי: הריבוד המתמשך של הסטודנטים באוניברסיטאות

סיכום בהיקף 1374 מילים ₪42
הלך החבל אחר הדלי: הריבוד המתמשך של הסטודנטים באוניברסיטאות
יוגב, 2008

תקציר
בתחילת שנות ה-90 הרחיבה המועצה להשכלה גבוהה את לימודי התואר הראשון באוניברסיטאות יעודיות לאוכלוסיה פריפריאלית או ספציפית, שמרובדות כנמוכות...

הפרטה בהשכלה הגבוהה: תוכניות חוץ-תקציביות לתואר השני באוניברסיטת מחקר בישראל

סיכום בהיקף 1301 מילים ₪42
הפרטה בהשכלה הגבוהה: תוכניות חוץ-תקציביות לתואר השני באוניברסיטת מחקר בישראל
יוגב, 2011

תקציר
בעשורים האחרונים נפוצה ההפרטה באוניברסיטאות פרטיות וציבוריות בישראל ובעולם. עיקר ההפרטה היא מכירת שירותים אוניברסיטאים...

כישורים לשוניים ופרגמטיים בפעוטות לאחר השתלת שבלול

סיכום בהיקף 842 מילים ₪42
כישורים לשוניים ומעשיים בפעוטות לאחר השתלת שבלול
Rinaldi et al., 2013

תקציר
רקע: בעוד שמספרים גדלים של ילדים חרשים מקבלים שתל שבלול (CI) בשנה הראשונה לחייהם לא נערך מחקר שמתמקד בכישוריהם הלשוניים והמעשיים של ילדים עם CI מתחת...