תמריצים המבוססים על הון עצמי וניהול רווחים

סיכום בעברית בהיקף 693 מילים, של המאמר:

Cheng, Q., & Warfield, T. D. (2005). Equity incentives and earnings management. The accounting review, 80(2), 441-476.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
תמריצים המבוססים על הון עצמי וניהול רווחים
Cheng & Warfield, 2005

תקציר
מחקר זה בודק את הקשר בין התמריצים המבוססים על ההון העצמי של המנהל, הנובעים מתגמולים מבוססי מניות ומאחזקות במניות, לבין ניהול רווחים. השערת המחקר היא כי מנהלים בעלי תמריצים גבוהים המבוססים על ההון העצמי ייטו למכור מניות בעתיד, ושנטייה זו תניע אותם לניהול רווחים על מנת להקדיל את הערך של המניות שימכרו. בהתבסס על נתונים לגבי תגמולים מבוססי מניות ואחזקות של מניות על ידי המנהלים בשנים 1993-2000, נמצא כי מנהלים בעלי תמריצים גבוהים המבוססים על ההון העצמי מוכרים יותר מניות בתקופות הבאות. כצפוי, נמצא כי מנהלים בעלי תמריצים גבוהים נוטים יותר לדווח על ביצועים המגיעים לתחזיות האנליסטים, ואף עוברים אותן במעט. בנוסף נמצא כי מנהלים בעלי תמריצים גבוהים נוטים פחות לדווח על רווחים גבוהים באופן מפתיע. ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם ההנחה שמנהלים בעלי תמריצים גבוהים המבוססים על ההון העצמי רגישים...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^