תגמולים תמריצים למנהלים המבוססים על הון עצמי – סקר

סיכום בעברית בהיקף 965 מילים, של המאמר:

Core, J. E., Guay, W. R., & Larcker, D. F. (2003). Executive equity compensation and incentives: A survey. Economic policy review, 9(1), 27-50.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
תגמולים תמריצים למנהלים המבוססים על הון עצמי – סקר
Core et al., 2003

תקציר
תגמול מנהלים באמצעות מניות ואופציות ורמת התמריצים המבוססים על ההון העצמי של החברה הם אספקט של הממשל התאגידי, ששנוי במחלוקת בין בעלי המניות, שחקנים מוסדיים ורגולטורים ממשלתיים. בהתאם למחקרים העוסקים במימון תאגידים וממשל תאגידי, תוצאות המחקר הנוכחי מציגות לא רק תובנות חשובות, אלא גם ממצאים מנוגדים. לכן, באופן בלתי מפתיע, שאלות חשובות רבות נותרות ללא תשובה חד משמעית. המחקר הנוכחי משלב את הספרות הענפה בנושא תגמולים ותמריצים למנהלים המבוססים על הון עצמי, ומדגיש נושאים החשובים לצורך מחקר עתידי.

מבוא
אחת ממטרות הממשל תאגידי היא להתאים בין האינטרסים של המנהלים לאינטרסים של בעלי המניות. אחת הדרכים לבצע זאת היא באמצעות מבנה השכר של המנהלים. המחקר הנוכחי מתמקד בשכר ובתמריצים המבוססים על ההון העצמי.
לפי תיאוריית הנציג מטרת חוזים הכוללים שכר ותמריצים המתבססים על ההון העצמי היא להקטין את עלויות הנציג. אך למרות גישה כלכלית זו, בפועל התמריצים אינם עובדים באופן כה יעיל, בשל עלויות עסקה ועלויות התקשרות, גם במקרים בהן האינטרסים של המנהל ושל בעלי המניות כביכול תואמים.
מטרת המחקר הנוכחי היא להציג, באמצעות הספרות הקיימת, את הסוגיות העיקריות בנוגע...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^