ניהול רווחים ותגמולי מנהלים: מקרה של שימוש יתר באופציות ושימוש חסר בשכר כספי?

סיכום בעברית בהיקף 813 מילים, של המחקר:

Shrieves, R. E., & Gao, P. (2002). Earnings management and executive compensation: a case of overdose of option and underdose of salary?. Knoxville: University of Tennessee.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
ניהול רווחים ותגמולי מנהלים: מקרה של שימוש יתר באופציות ושימוש חסר בשכר כספי?
Shrieves & Gao, 2002
תקציר
החוקרים מציגים השערה לגבי האופן שבו מרכיבים בשכר המנהל משפיעים על התנהגות של ניהול רווחים. ההשערה מתבססת בחלקה על תצפיות שמראות כי שיקול דעת בנוגע להצגה חשבונאית מאפשר למנהלים הזדמנויות תזמון, שיביאו לאסטרטגיות שמטרתן להשיא את תגמולם. הניתוח האמפירי מראה שהאינטנסיביות של ניהול הרווחים, שנמדדה על ידי הצבירה הנוכחית הנתונה לשיקול הדעת של המנהל ביחס לנכסים, קשורה למבנה השכר של המנהל. נמצא כי כמות האופציות והבונוסים, והתמריץ המבוסס על אופציות, קשורים באופן חיובי למידת ניהול הרווחים, ואילו השכר הכספי נמצא בקשר שלילי איתה. התוצאות אינן מצביעות על השפעה של תוכניות תמריצים לטווח ארוך, ולא של תגמול באמצעות מניות חסומות על מידת ניהול הרווחים. החוקרים מראים שחוזק ההשפעה של משתנים הקשורים לתגמול המנהלים על מידת ניהול הרווחים מותנה בנוכחות יעדי רווחים. החשיבות של ממצאים אלה היא בכך שהם מציגים עדות חזקה לכך שמבנה השכר של המנהל משפיע על ניהול הרווחים, ושההשפעה של מרכיבי שכר שונים...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^