תחושת שליחות וציפיות לגבי תוצאות הקריירה: התפקיד המתווך של מסוגלות עצמית בין ציפיות לגבי תחושת ייעוד ולבין תוצאות קריירה

סיכום בעברית בהיקף 1639 מילים, של המאמר:

Domene, J. F. (2012). Calling and career outcome expectations: The mediating role of self-efficacy. Journal of Career Assessment, 20(3), 281-292.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
תחושת שליחות וציפיות לגבי תוצאות הקריירה: התפקיד המתווך של מסוגלות עצמית בין ציפיות לגבי תחושת ייעוד ותוצאת קריירה
Domene, 2012

תקציר
קישורים בין תחושת ייעוד, ציפיות לתוצאת קריירה ומסוגלות עצמית של מבוגרים צעירים, נבדקו במדגם של 855 סטודנטים לתואר ראשון משלוש אוניברסיטאות באטלנטיק קנדה. רגרסיה היררכית מרובה, גילתה כי נוכחות וחיפוש אחר ייעוד, בקרב המשתתפים, מהווה סיבה לחלק קטן, אך משמעותי של השונות בציפיות לתוצאת קריירה. ניתוח מתווך, שנערך בנפרד לכל אחד מממדי המשנה של ייעוד, גילה שמסוגלות עצמית מתווכת באופן חלקי את הקשר בין עבודה תכליתית וציפיות לתוצאה, נוכחות של זימון נשגב ונוכחות של נטייה פרו-חברתית. דפוס הממצאים מצביע על כך שהקשר, בין תחושת ייעוד וציפיות לתוצאת עיסוק עתידי מוצלח, בעיקר עקיף, אשר עובד באמצעות השפעה של מסוגלות עצמית מקצועית של סטודנטים.

מבוא
הבנות עכשוויות של ייעוד- בספרות הפסיכולוגית צמחו מספר הגדרות למונח- ייעוד.
ייעוד מוגדר כמניע אנשים לפעולה, מספק מטרה ברורה ובעל ממד פרו- חברתי. גישה אחת לייעוד, שיצרה כמות משמעותית של מחקר אמפירי, נשענת על ההמשגה של ייעוד כהתהוות התופעה ממקורות החיצוניים לאדם, תחושה של מטרה ומשמעות ונטייה לאחרים. כמו כן, מחקרים קודמים הבחינו בין הנוכחות של הייעוד בחיי אנשים ותחושה של רצון אצל אנשים שטרם מצאו ייעוד, שהם מתארים כחיפוש אחר ייעוד. החוקרים הללו אף פיתחו כלי לדיווח עצמי, באמצעות שאלוני ייעוד ועיסוק (CVQ) שנועדו להעריך באופן שיטתי, תחושות ייעוד של אנשים, כפי שאלו הומשגו על-ידי החוקרים. והמחקר הנוכחי מסתמך על הגדרות הללו.
השפעות של ייעוד- תחושות ייעוד של אנשים נקשרו למספר היבטים חשובים הנוגעים לתפקוד בעבודה. למשל, במחקר נבחן כיצד המשגת העבודה כייעוד (בניגוד לעבודה או לקריירה) משפיעה על שביעות הרצון בקרב תלמידי תיכון שעובדים. ייעוד נקשר עם מחוייבות לקריירה, שביעות רצון בעבודה, מחוייבות ארגונית והכוונת האדם לנסיגה מעבודתו, במדגם של סטודנטים עובדים באוניברסיטה גדולה בארה"ב. קשרים בין ייעוד והיבטים של קריירה והתפתחות אקדמאית גם נמצאו. כמו כן, מחקרים קודמים מצאו שתחושות ייעוד, בקרב סטודנטים בתואר ראשון באוניברסיטה, הן מנבא מתון של ההחלטות העתידיות שלהן הקשורות לקריירה, והנוחות שלהם באשר לבחירותיהם.
ייעוד,...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^