מסוגלות עצמית, שביעות הרצון בעבודה, מוטיבציה ומחויבות: הקשר בין האינדיקטורים של הזהות המקצועית של מורים

סיכום בעברית בהיקף 745 מילים, של המאמר:

Canrinus, E. T., Helms-Lorenz, M., Beijaard, D., Buitink, J., & Hofman, A. (2012). Self-efficacy, job satisfaction, motivation and commitment: Exploring the relationships between indicators of teachers’ professional identity. European journal of psychology of education, 27(1), 115-132.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
מסוגלות עצמית, שביעות הרצון בעבודה, מוטיבציה ומחויבות: הקשר בין האינדיקטורים של הזהות המקצועית של מורים
Canrinus et al., 2012

מטרת המחקר היא לבחון את הקשר בין מספר אינדיקטורים של תחושת הזהות המקצועית של מורים: שביעות רצון מהעבודה, מחויבות למקצוע, מסוגלות עצמית ושינויים ברמת המוטיבציה. החוקרים מבקשים לבחון את האינטראקציה בין ארבעת הגורמים ועד כמה כל אחד מהם משפיע על תפישת המורים.
רציונאל המחקר: לא קיימת עדיין תיאוריה מבוססת בנוגע לתחושת הזהות המקצועית של מורים. מטרת החוקרים היא ליצור תיאוריה מקיפה יותר שתתרום להבנת תחושת הזהות המקצועית של המורים.
מושגים מרכזיים במאמר:
• זהות מקצועית (professional identity) - האופן בו מורים רואים את עצמם כמורים. המאמר טוען שהאינטראקציה בין המורים לסביבתם מתבטאת בשביעות רצונם מהעבודה, במחויבות לעבודה, במסוגלות העצמית וברמת המוטיבציה. גורמים אלו חשובים להתנהגות המורים. הזהות המקצועית היא דינאמית ונתונה להשפעות חיצונית.
• מסוגלות עצמית - התחושה של אדם שהוא מסוגל לבצע התנהגות שתוביל לתוצאה...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^