תוכניות לימודים מקצועיות עבור רווחים לבעלי משרות כהזדמנות שנייה

סיכום בעברית בהיקף 1747 מילים, של המאמר:

Ayalon, H. & Menahem, G. (2010). For-Profit Mid-Career Programmes as a Second Chance. Higher Education Policy, 23, 531–548.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
תוכניות לימודים מקצועיות עבור רווחים לבעלי משרות כהזדמנות שנייה
Ayalon & Menahem, 2010


תקציר
לאחרונה יסדו אוניברסיטאות בישראל תוכניות לימודים מקצועיות עבור רווחים (FP), שנועדו לבעלי משרות מנהלים זוטרים המעוניינים בתואר שני ובשיפור מעמדם ומשכורתם. ניתחנו את התוכניות כבעלות מבנה הזדמנות-שניה, שמספקת לאנשים עובדים את ההזדמנות לרכוש תואר שני מאוניברסיטה יוקרתית. קבוצת המדגם היא 580 סטודנטים בתוכניותFP ובתוכניות לימודים רגילות בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל-אביב בישראל. הועבר שאלון לכל הסטודנטים שהשתתפו בתוכניות אלו בין השנים 2004 ל-2008. הממצאים העיקריים להלן: תוכניות FP משמשות כהזדמנות שניה עבור הרובד הנמוך בקבוצה האתנית הדומיננטית ועבור הרובד הגבוה בקבוצה האתנית המוחלשת. בוגרי האוניברסיטאות העיליתיות השתמשו יותר בתוכניות אלו כדי לרכוש תואר למטרות מקצועיות.

מבוא
תוכניות בעבור רווחים (FP) הופיעו באוניברסיטאות על רקע כמה תהליכים. הראשון הוא התרחבות וגיוון בעולם ההשכלה הגבוהה בשל עליה בגיל הסטודנטים, שמעוניינים יותר בהיבט המקצועי של הלימודים (Breneman et al., 2006). מגמה זו נקראת Lifelong Learning, שתופסת לימודים כנמשכים חיים שלמים בעקבות הצורך לרכוש מידע בכדי להצליח כלכלית וכן בעקבות דרישות השוק לכישורים גמישים ומרובים בניגוד לבניית קריירה יחידה לכל החיים. כמו כן תפיסות שיווקיות גרמו לאוניברסיטאות להעדיף רווחיות (Gorard & Selwyn, 2005, Field, 2006). שינויים אלו הובילו לשינוי בתפיסת התואר השני, מתואר מחקרי למטרת התקדמות ללימודי דוקטורט לתואר מקצועי למטרות קריירה (Yogev, 2010).
תוכניות FP מתיחסות אל הסטודנטים כאל צרכנים ומציעות תכני לימוד מקצועיים. תוכניות אלו זוכות לביקורת רבה בטענות שאין בהן הגיון אקדמי, שהן פוגעות במעמד של תארים אקדמיים וכן שהן גורמות להרחבת פערים חברתיים בשל שכר הלימוד הגבוה (Yogev et al., 2008). עם זאת יתכן כי תנאי הקבלה הנמוכים בתוכניות FP יגרמו לירידה באי-שוויון בקבלה לתכנית. בנוסף, מאחר ותלמידים בוגרים שכבר נמצאים בשוק העבודה אינם תלויים עוד בהכנסה של הוריהם יתכן שתגדל יכולתם של סטודנטים מרקע סוציו-אקונומי נמוך לשלם את שכר הלימוד הגבוה לתוכניות אלו. בכך תוכניות FP יכולות לשמש כהזדמנות נוספת לפצות על הפערים הקודמים שניכרו בלימודיהם של סטודנטים מרקע סוציואקונומי נמוך ולשמש מנוע להקטנת אי-השוויון בחברה (Gorard & Selwyn, 2005). ההשפעה של לימודי בגיל בוגר על אי-שוויון בהשכלה לא זכה למחקר עד כה. במחקר זה הנבדקים הם מבוגרים שהשלימו את לימודי התואר הראשון ופנו ללימודים מתקדמים....

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^