מרכיבי המסוגלות-העצמית של מורים והקשר עם גורמי לחץ, תפיסת מסוגלות קולקטיבית של מורים ושחיקת מורים

סיכום בעברית בהיקף 2006 מילים, של המאמר:

Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2007). Dimensions of teacher self-efficacy and relations with strain factors, perceived collective teacher efficacy, and teacher burnout. Journal of educational psychology, 99(3), 611-625.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל

מרכיבי המסוגלות-העצמית של מורים והקשר עם גורמי לחץ, תפיסת מסוגלות קולקטיבית של מורים ושחיקת מורים

Skaalvik & Skaalvik, 2007


תקציר
במאמר זה הכותבים פיתחו וניתחו את סולם המסוגלות-העצמית של מורים נורבגיים. בנוסף, הם בחנו קשרים בין מסוגלות-עצמית של מורים, תפיסת מסוגלות קולקטיבית של מורים, מיקוד שליטה חיצוני (האמונה הכללית של המורים בנוגע למגבלות של מה שהם יכולים להשיג דרך חינוך), גורמי לחץ ושחיקת מורים. במחקר השתתפו 224 מורים מבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים. הניתוח תמך במושג המסוגלות העצמית של המורים כמבנה רב-מימדי. נמצאה תמיכה חזקה לשישה מרכיבים נפרדים אך קשורים של מסוגלות-עצמית של מורים, שנכללו בסולמות הבאים: מתן הוראות, התאמת ההוראה לצרכי כל תלמיד, החדרת מוטיבציה בתלמידים, שמירה על משמעת, שיתוף פעולה עם עמיתים והורים והתמודדות עם שינויים ואתגרים. בנוסף, נמצאה תמיכה לגורם מסדר שני למסוגלות-עצמית המבסס את ששת המרכיבים. תחושת מסוגלות-עצמית של מורים הובחנה מתפיסת המסוגלות הקולקטיבית של מורים וממיקוד שליטה חיצוני. מסוגלות-עצמית של מורים הייתה קשורה לתפיסת מסוגלות קולקטיבית של מורים ולשחיקת מורים.

מסגרת תיאורטית
בשני העשורים האחרונים אנו עדים לעליה בעניין לגבי מסוגלות-עצמית של מורים. למרות השימוש בכלים שונים, חוקרים רבים מצאו שמסוגלות-עצמית של מורים יכולה לנבא גם שיטות עבודה של מורים וגם למידה של תלמידים. מסוגלות-עצמית של מורים יכולה לנבא מוטיבציה והישגי תלמידים, מסוגלות עצמית ועמדות של תלמידים, מטרות ושאיפות של המורים, גישות המורים לגבי שינויים וחידושים, נטיה של מורים להפנות תלמידים קשים לחינוך מיוחד, שימוש של מורים באסטרטגיות לימוד, והסיכוי שמורים יישארו במקצוע ההוראה. בנוסף, ישנה גם עדות מחקרית על הקשר בין מסוגלות-עצמית של מורים לשחיקת מורים. הבעיה עם המחקר לגבי מסוגלות-עצמית של מורים היא שהמבנה הומשג ונמדד בצורה שונה ע"י חוקרים שונים. מטרה אחת של המחקר הנוכחי היא לפתח סולם של מסוגלות-עצמית של מורים הבנוי מציפיות התפקיד בבתי ספר נורבגיים (כל המטרות יפורטו בהמשך).

מבנה המסוגלות העצמית בתיאוריית הלמידה החברתית
בנדורה (1986) הציע הגדרה פורמלית למסוגלות-עצמית: "שיפוט האנשים לגבי היכולת שלהם לארגן ולבצע פעולות הנדרשות להשגת תוצאות מקוות" (עמ' 391). זוהי האמונה לגבי מה האדם יכול לעשות, יותר מהשיפוט של תכונות האדם, אשר מאפיינים את התפיסה. תיאוריה זו מדגישה את יחסי הגומלין בין גורמים אישיים (קוגניציות), התנהגויות ותנאים סביבתיים. מנקודת מבט זו, מסוגלות-עצמית משפיעה על המטרות וההתנהגויות של האדם ומושפעת מהתנאים הסביבתיים.

מסוגלות-עצמית של מורים: מבנה ומדידה
המשגה שכיחה של מסוגלות-עצמית של מורים מתייחסת לאמונה של המורים ביכולתם להשפיע על תוצאות התלמידים. בכל זאת, מסוגלות-עצמית של מורים נמדדה בצורה שונה ע"י חוקרים שונים. מבחינה...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^