ניסיון עבודה של מתבגרים ומסוגלות עצמית

סיכום בעברית בהיקף 1958 מילים, של המאמר:

Cunnien, K. A., Martin-Rogers, N., & Mortimer, J. T. (2009). Adolescent work experience and self-efficacy. International Journal of Sociology and Social Policy, 29(3/4), 164-175.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
ניסיון עבודה של מתבגרים ומסוגלות עצמית
Cunnien et al., 2009

תקציר
מטרת המחקר היתה לבחון את מערכת היחסים שבין תעסוקת מתבגרים בתיכון לבין תחושת מסוגלות עצמית כלכלית וגלובלית. המחקר התבסס על נתונים שנאספו ממדגם אורך של בני נוער ונותחו ברגרסיה אורדינלית. הממצאים מעידים על כך שתחושת מסוגלות העצמית של מתבגרים העובדים בעבודה זמנית נמוכה יותר, בהשוואה למתבגרים בעלי עבודה קבועה. בנוסף, נמצא כי תמיכה ממנהל העבודה עשויה לשחק תפקיד חשוב בהעצמת רמת הביטחון של מתבגרים בציפיותיהם לחיי משפחה עתידיים, להיותם חלק פעיל בקהילה, לתפיסת הבריאות שלהם ולהישגים כלכליים בעתיד. מגבלת המחקר העיקרית נובעת מהגדרתו של המשתנה "איכות העבודה" שכוללת מספר מצומצם יחסית של אלמנטים שאינם משמעותיים בהכרח למתבגרים. מסיבה זו, החוקרים ממליצים לעשות שימוש במחקר איכותני כדי לחקור את המימדים הסובייקטיבים והרגשיים של מתבגרים בעבודתם. למחקר השלכות יישומיות בכל הנוגע לתעסוקת מתבגרים: החוקרים סוברים כי על מחוקקים, מחנכים ומעסיקים לקחת בחשבון את הממצאים המציעים כי הן תמיכה של מנהל העבודה בעובדיו המתבגרים והן עבודה קבועה בניגוד לזמנית תורמים ומעצימים את תחושת מסוגלות העצמית בקרב מתבגרים. יתר על כן, עבודה זמנית עשויה לפגוע בהתפתחותה של מסוגלות עצמית תקינה בקרב מתבגרים. לבסוף, ערכו של המחקר הנוכחי הוא בהצגת עדויות לכך שתעסוקת מתבגרים תורמת לתחושת מסוגלותם העצמית במימדי חיים שונים: חיי משפחה עתידית, קהילתיות ובריאות אישית וזאת בניגוד למחקרים קודמים הטוענים את ההיפך.

מבוא
הספרות המחקרית העוסקת בשילוב של לימודים ועבודה בקרב מתבגרים התמקדה ברוב המקרים בהשלכות השליליות שיש לתעסוקת מתבגרים על היבטים שונים בחייהם. המחקר הנוכחי, בניגוד לאותם מחקרים קודמים מבקש לבחון את הקשר שבין איכות העבודה וכמות ההשקעה בה במהלך התיכון לבין תחושת מסוגלות עצמית בקרב מתבגרים. תקופת ההתבגרות היא זמן שבה מתבגרים מעצבים במידה רבה את זהותם, את שאיפותיהם לגבי העתיד ואת מעורבותם במימדי חיים שונים: עבודה, משפחה, קהילה, בריאות ועוד. למתבגרים בעלי תחושה חזקה של מסוגלות עצמית, יש סיכוי גדול יותר שהם יבחרו במשימות מאתגרות יותר, יציבו מטרות גבוהות יותר ויקבעו תוכניות פעולה מובנות להשגתם בתחומי חיים שונים.
מסוגלות עצמית מוגדרת כאמונה ביכולת של האדם להשיג מטרה מושפע ממקורות רבים ביניהם: ניסיון קודם, שכנוע חברתי, תגובות לתחושות פיזיולוגיות ועוד. מדובר למעשה באלמנט קריטי בהתנהגויות הקשורות להצלחה. בהמשך לבנדורה, שטען כי מסוגלות עצמית תחומה למימד ספציפי אך עשויה להיות קשורה גם לפעילויות בתחומים מקבילים, החוקרים במחקר הנוכחי מבקשים לעלות את רעיון הSpillover- (הכללת הלמידה) מושג הטוען כי חוויות והתנסויות בתחום אחד...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^