היכולת הלשונית: מה כל כך מיוחד בה?

סיכום בעברית בהיקף 794 מילים, של המאמר:

Pinker, S., & Jackendoff, R. (2005). The faculty of language: what's special about it?. Cognition, 95(2), 201-236.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
היכולת הלשונית: מה כל כך מיוחד בה?
Pinker & Jackendoff, 2005

סוגיית ייחודיות השפה
הסוגיות היסודיות בחקר השפה האנושית עוסקות בשאלות שקשורות לאופייה של המערכת הלשונית (למשל אם היא נלמדת או מולדת), איזה חלקים ממנה קשורים ליכולות אנושיות אחרות, ואיזה חלקים מהיכולת הלשונית הם ייחודים לבני אדם לעומת משותפים לבעלי חיים אחרים. במאמר משנת 2002, חומסקי, האוזר, ופיץ' טוענים שהתכונה היחידה של השפה שייחודית לשפה האנושית היא רקורסיביות, כלומר היכולת להוסיף לחלקים תחביריים חלקים תחביריים נוספים אשר דומים להם. הטענה שנגדה המאמר הנוכחי יוצא נגדה, היא שרקורסיביות היא אכן התכונה היחידה אשר ייחודית לשפה האנושית.

ייחודיות השפה: סקירה מהירה של הראיות
מבנה מושגי
השפה מבטאת ייצוגים מנטליים באמצעות מבנים מושגיים. מצד אחד, ישנם מושגים שייחודיים לבני אדם אך מתקיימים גם מחוץ למערכת הלשונית. מצד שני, ישנם מושגים שלא ניתן להבין ללא השימוש בשפה.

תפיסת דיבור
המאמר של חומסקי ואח' דוחה את ההיפותזה שהדיבור הוא מה שייחודי לשפה, באמצעות מחקר קודם שמראה שחיות מסוימות מסוגלות להבחין בין פונמות. אולם,...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^