ציוני שפה דבורה של ילדים בעלי שתל-שבלול בהשוואה לילדים שומעים בני גילם בכניסה לבית הספר

סיכום בעברית בהיקף 596 מילים, של המאמר:

Geers, A. E., Moog, J. S., Biedenstein, J., Brenner, C., & Hayes, H. (2009). Spoken language scores of children using cochlear implants compared to hearing age-mates at school entry. Journal of Deaf studies and Deaf education, 14(3), 371-385.‏להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
ציוני שפה דבורה של ילדים בעלי שתל-שבלול בהשוואה לילדים שומעים בני גילם בכניסה לבית הספר
Geers et al., 2009

נושא המחקר
המחקר בדק שלוש שאלות:
• האם זה ריאלי לצפות לכישורי שפה דבורה התואמים לגיל הילדים, בקרב ילדים בעלי שתל-שבלול, שהשתתפו בהתערבות אודיטורית-אוראלית לפני הכניסה לבית הספר?
• אילו מאפיינים מנבאים הצלחה של התפתחות שפה דבורה בקרב אוכלוסיה זו?
• האם ילדים בעלי שתל-שבלול בקיאים בחלק מתחומי השפה יותר מאחרים?

המסגרת התיאורטית
שתלי-שבלול תורמים לשיפור היכולות השפתיות של ילדים בעלי לקויות שמיעה, כיוון שהשתלים משפרים את יכולות השמיעה של הילדים וכך מאפשרים להם להיחשף לגירויים לשוניים מהסביבה ולתרגל את מיומנויות השפה. התרומה של השתליום ליכולות השפתיות של הילדים גדולה מספיק בכדי לאפשר לילדים אלה להשתלב...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^