כישורים לשוניים ופרגמטיים בפעוטות לאחר השתלת שבלול

סיכום בעברית בהיקף 842 מילים, של המאמר:

Rinaldi, P., Baruffaldi, F., Burdo, S., & Caselli, M. C. (2013). Linguistic and pragmatic skills in toddlers with cochlear implant. International Journal of Language & Communication Disorders, 48(6), 715-725.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
כישורים לשוניים ומעשיים בפעוטות לאחר השתלת שבלול
Rinaldi et al., 2013

תקציר
רקע: בעוד שמספרים גדלים של ילדים חרשים מקבלים שתל שבלול (CI) בשנה הראשונה לחייהם לא נערך מחקר שמתמקד בכישוריהם הלשוניים והמעשיים של ילדים עם CI מתחת לגיל 3.
מטרות: הערכת את אחוז הילדים שקיבלו CI לפני גיל שנתיים שכישוריהם הלשוניים נמצאים בטווח הנורמה; השוואת הכישורים הלשוניים של ילדים שקיבלו שתל עד גיל 12 חודשים לכישוריהם של ילדים שקיבלו שתל בין גיל 13 ל-16 חודשים; תיאור הקשר בין כישורים לקסיקליים, דקדוקיים ומעשיים.
שיטות והליכים: קבוצת המחקר כללה ילדים שהופיעו ברשימות הפציינטים של השירות האודיו-וסטיבולרי של ביה"ח בוארזה, איטליה, והתאימו לקריטריונים הבאים: גיל כרונולוגי בין 18 ל-36 חודשים; בעלי CI שהושתל בין גיל 8 ל-30 חודשים; העדר ליקויים אחרים בדיווח; הורים שומעים; חווית CI של לא פחות מ-6 חודשים. התפתחות השפה הוערכה באמצעות מבחן CDI לפי MacArthur-Bates; כישוריים מעשיים (החלטיות ותגובתיות) הוערכו לפי סולםSocial Conversational Skills. על הדירוגים נעשתה טרנספורציה לציוני תקן ואלו הושוו לנתוני הנורמה. הקשר בין כישורים לקסיקליים, דקדוקיים ומעשיים נבחן באמצעות קורלציות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^