תקצוב דיפרנציאלי בחינוך

סיכום בעברית בהיקף 528 מילים, של החוברת:

יוסטמן, מ. בינט, ג. בלס, נ. דהן, מ. הורוביץ, א. היימן, נ. זוסמן, נ. מזרחי, ד. מיאערי, ס. קראוס, מ. ושינוול, מ. (2014). תקצוב דיפרנציאלי בחינוך. חיפה: המכון הישראלי לדמוקרטיה ומכון ון ליר.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
תקצוב דיפרנציאלי בחינוך
יוסטמן ואח', 2014

הסוגיה המרכזית בה עוסק המסמך
הסוגיה המרכזית בה עוסק המסמך היא מדיניות התקצוב הדיפרנציאלי במערכת החינוך בישראל, שנועדה לצמצם פערים במערכת החינוך על ידי העדפה מתקנת בתקצוב על מנת לתת מענה לצרכים המיוחדים של תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נזקק. על מנת לדון במדיניות התקצוב הדיפרנציאלי הרצויה בישראל, המסמך ראשית בוחן את הכשלון, או ההצלחה החלקית בלבד, של ניסיונות קודמים להנהגת העדפה מתקנת באמצעות תקצוב דיפרנציאלי במערכת החינוך, לאחר מכן מציג תוצאות מחקרים לגבי המצב הקיים, ועל בסיס זה מציע עקרונות לתקצוב דיפרנציאלי, תוך הפקת לקחים מניסיונות העבר.

גישות תיאורטיות
הגישות התיאורטיות השונות מנסות בעיקר...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^