תפקיד המורפולוגיה והניקוד בקריאת ערבית בקרב קוראים דיסלקטיים ורגילים בכיתות ג', ו', ט' וי"ב

סיכום בעברית בהיקף 717 מילים, של המאמר:

Abu-Rabia, S. (2007). The role of morphology and short vowelization in reading Arabic among normal and dyslexic readers in grades 3, 6, 9, and 12. Journal of Psycholinguistic Research, 36(2), 89-106.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
תפקיד המורפולוגיה והניקוד בקריאת ערבית בקרב קוראים דיסלקטיים ורגילים בכיתות ג', ו', ט' וי"ב
Abu-Rabia, 2007

תקציר
מחקר זה בחן מספר מדדי קריאה בערבית בקרב קוראי ערבית דיסלקטיים ורגילים בגילאים שונים (כיתות ג', ו', ט' וי"ב): תפקיד המורפולוגיה, הניקוד (מיומנויות פונולוגיות ותחביריות), איות, קריאת מילים מבודדות והבנת הנקרא. ממצאי השונות החד-כיוונית הצביעו על הבדלים מובהקים בין קוראים דיסלקטיים ורגילים בכל מדדי הקריאה. עם זאת, ממצאי הרגרסיה השלבית חשפו תוצאה "אורתוגרפית" עקבית: מורפולוגיה (זיהוי ו/או הפקה) ואיות היו באופן כללי המנבאים החזקים ביותר הן עבור דיוק הקריאה והן עבור הבנת הנקרא בקרב קוראים דיסלקטיים ורגילים בכל קבוצות הגיל. הממצאים נדונים בהקשר של מאפייני האורתוגרפיה הערבית וההסתמכות הכבדה של קוראים בכל הרמות והגילאים על משתנים "אורתוגרפיים" בקריאה.

מבוא
מודעות פונולוגית מקושרת עם רכישת מיומנות הקריאה, ויש הרואים בה תנאי מקדים הכרחי לתחילת הקריאה. בשונה משפות לטיניות, בהן תנועות המופיעות כאותיות המהוות...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^