שילוב שיטות מחקר איכותניות וכמותיות בחינוך למתמטיקה: "מחקר משולב" אודות התפתחות ידע מקצועי של מורים

סיכום בעברית בהיקף 889 מילים, של המאמר:

Kelle, U., & Buchholtz, N. (2015). The Combination of Qualitative and Quantitative Research Methods in Mathematics Education: A “Mixed Methods” Study on the Development of the Professional Knowledge of Teachers. In: Bikner-Ahsbahs, A., Knipping, C., & Presmeg, N. (Eds.) Approaches to Qualitative Research in Mathematics Education (pp. 321-361). Berlin: Springer.להורדת הסיכום
הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את הסיכום במייל
שילוב שיטות מחקר איכותניות וכמותיות בחינוך למתמטיקה: "מחקר משולב" אודות התפתחות ידע מקצועי של מורים
Kelle & Buchholz, 2015

תקציר
מחקר אודות חינוך במקצוע המתמטיקה מושפע מהשיח הנוכחי אודות שיטות מחקר איכותניות וכמותניות. ביחד בתחום ידע מקצועי של מורים, ניתן למצוא אבחנה ברורה בין מחקרים איכותניים ופרשניים מצד אחד למחקרי הערכה כמותניים בסדרי גודל רחבים מצד שני. בשל כך, יש דיון רב סביב השאלה כיצד ניתן למדוד ידע מקצועי של מורים והאם הרכיבים הנמצאים בשימוש מפותחים על בסיס תאורטי יציב. רוב המחקרים בתחום מגבילים עצמם לשימוש בשיטה ובנתונים כמותניים או איכותניים בלבד. בפקר זה אני דנים שמגבלות של מחקרי שיטה יחידה ומראים כיצד שילוב של שיטות מחקר בעיצוב מחקר משולב יכול להגבר על בעיות אלו. בנוסף אנו שמים דגש מיוחד על האפשרויות השונות שמציעים מחקרים משולבים לתיקוף של ממצאים איכותניים וכן כמותניים. למטרה זו, אנו משתמשים בנתונים ובתוצאות ממחקר אמפירי אודות תוכנית להכשרת מורים במתמטיקה, בו נתונים כמותניים שמודדים את התפתחות הידע המקצועי של סטודנטים להוראה נמצא קשור לראיונות עומק איכותניים אודות תוכנית ההתמחות.

הקדמה
ישנו דיון מתודולוגי נרחב על השימוש בכלי מחקר...

לקריאת הסיכום המלא הורד/י את הסיכום באמצעות הטופס לעיל^